Sportoviště pro všechny. Od ping-pongu po stadiony

Sport má být dostupný pro každého. Proto podpoříme vylepšování a rozšiřování sportovišť pro širokou veřejnost, pro děti, seniory i hendikepované. A myslíme třeba i na hřiště pro společenské sporty, jako je pétanque nebo ping-pong.

Lepší a dostupnější sportoviště pro širokou veřejnost, podpora sportovních aktivit dětí

Sportovní vyžití má být dostupné pro každého bez ohledu na věk a kondici. Podpoříme vylepšování a rozšiřování sportovní infrastruktury pro širokou veřejnost, včetně přístupnosti pro děti, seniory nebo osoby s postižením. Vedle sportovišť pro kondiční sportování nezapomeneme ani na hřiště pro společenské sporty typu pétanque nebo ping-pong. Ve spolupráci s majiteli a provozovateli sportovišť se budeme snažit o co nejširší zpřístupnění pro veřejnost. Potenciál vidíme hlavně u malých sportovních hřišť a areálů v městských částech, primárně u škol a komunitních center. Podpoříme zapojování kvalifikovaných trenérů do výuky tělesné výchovy ve školách. V rámci projektu Praha sportovní rozšíříme programy Měsíc náborů a Týden sportu zdarma.

Fyzický rozvoj je zanedbaný, protože je v Praze málo přístupného prostoru ke sportu. Vybavení zejména venkovních sportovišť neodpovídá potřebám městských částí z hlediska kapacity a jejich vybavenosti. Cvičební parky by měly obsahovat vybavení vhodné pro všechny věkové kategorie.
Zpřístupníme veřejnosti zdarma existující sportovní areály, včetně sportovních areálů základních a středních škol. Aktivně se zasadíme o navýšení kapacit prostorů vhodných ke sportování a jejich dostatečnou vybavenost.
 • Tam, kde je to možné, otevřeme ve spolupráci s ostatními majiteli sportovní areály škol a dalších zařízení veřejnosti. Finanční dostupnost nesmí být překážkou ke sportování.
 • Zajistíme více trenérů pro děti a aktivní dospělé.
 • Nastavíme spolupráci ZŠ, SŠ, VŠ v rámci organizace volnočasového sportu. Stejně jako studenti z posledních ročníků PF začínají svoji kariéru jako koncipienti, tak I studenti například z FTVS mohou začít pomáhat na veřejných sportovištích včetně škol.
 • Pustíme sport do všech parků.
 • Rozšíříme kapacity cvičebních ploch a jejich vybavení.
 • Zavedeme motivační programy podporující Sport pro všechny.
 • Nově jsme nastavili systém přidělování sportovních grantů - je nyní transparentnější, férovější, předvídatelnější.
 • Zpracovali jsme Plán rozvoje sportu do roku 2032 a novou koncepci investic do páteřní infrastruktury.
 • Zahájili jsme spolupráci se soukromými investory do pražského sportu v rámco projektu prahasportovní.eu.
 • Uzavřeli jsme Memorandum s IPR a PTU, díky kterému máme aktuální data o sportovištích a oddílech v Praze.
 • Podpořili jsme otevírání školních hřišť pro veřejnost, zaměřili jsme se rovněž na urbánní sporty (skateparky, workoutová hřiště).
 • Pracujeme na přípravě výstavby vlastní sportovní infrastruktury (bazén Šutka, multifunkční hala Přípotoční).