Pirátské centrum

Přijďte se na nás podívat

Řehořova 943/19, Praha 3, 130 00 mapy.cz

V Praze je v provozu první Pirátské centrum. Toto centrum bylo otevřeno v březnu roku 2014 a slouží jako kontaktní centrum pro veřejnost a často se zde konají veřejné akce, workshopy, přednášky, školení, projekce, kurzy a podobně, proto sledujte náš Kalendář akcí, aby vám něco neuteklo. Mimo to se v Pirátském centru Praha realizují schůze krajských sdružení, republikového výboru a předsednictva, zasedání místních sdružení, jednání volebního štábu.

Doprava

Tramvaj Husinecká, linky 5, 9, 26 a noční 55, 58 - od stanice po ulici Seifertově směrem do centra z kopce, Řehořova je vpravo kolmá, 500 metrů.

Autobus U Památníku, linky 133, 175, 207 (jedna stanice na metro Florenc C a B) a noční 509 - od stanice ulicí Orebitskou kolem hotelu Ostaš doprava, 400 metrů.

Autobus Náměstí Winstona Churchilla, linka 135 (jedna stanice na metro Florenc C a B) - od stanice dolů přes Seifertovu ulici do Řehořovy, 450 metrů.

Metro C Hlavní nádraží - Sherwoodem do Bolzanovy ulice, kde je možnost použití tramvaje, a nebo pěšky Seifertovou do kopce a zahnout doleva do ulice Příběnické, na jejím konci vlevo, 1000 metrů. Alternativně možno použít zkratku přes nástupiště vlakového nádraží, kolejiště a poté přes železniční most přes Seifertovu, kousek cyklostezky a vyjít opět do Přiběnické ulice, cca 700 metrů.

Metro B Masarykovo nádraží - výstupem do Hybernské ulice, směrem doleva na východ ulicí Hybernskou a pokračovat Seifertovou, zahnout doleva do ulice Příběnické, na jejím konci vlevo, 800 metrů.

Doprava nákladu autem a imobilních osob: Máme dálkový ovladač vrat v ulici Příběnické číslo 1, do dvora je možno zacouvat až k otevírací mříži okna kanceláře.

Možnosti parkování: Kolem Pirátského centra je modrá zóna, kde je možné volné stání jen v době od 6 do 8 hodin, mimo tuto dobu jen pouhé 3 minuty. V pondělí až pátek od 8 do 18 je možné placené parkování v okolních oranžových a zelených zónách, v oranžových max. na dvě hodiny po 40 Kč za hodinu, na zelených max. 6 hodin za 30 Kč za hodinu. Od 18 do 8 a o víkendech a státních svátcích jsou tyto zóny bezplatné. Nejbližší oranžová je úsek Husitské mezi ulicemi Orebitskou a Jeronýmovou, dále úsek Seifertovy mezi Italskou a Siwiecovou, případně Seifertova v úseku mezi Blahníkovou a Miličovou. Nejbližší zelená je na náměstí W. Churchilla a ulici U rajské zahrady, v ulici Husinecké a v ulici Krásově.

Navrhni úpravu