Od písničky po operu. Kultura má být pro všechny

Budeme podporovat nejen klasické, ale i alternativní umění po celé Praze. Kultura má být totiž pestrá. A dostupná pro všechny, i pro ty znevýhodněné.

Kultura pro všechny

Kultura je tady pro všechny, i pro znevýhodněné. Naším cílem je co největší pestrost a dostupnost tvorby. Budeme podporovat nejen klasické, ale i alternativní umění po celé Praze, a to nejen v centru. Zúčastníme se světových projektů v kultuře a v rámci EU budeme aktivním partnerem. Zajistíme příznivé podmínky pro tvůrčí proces. V rámci rozvoje kultury budeme trvat na co nejširší participaci občanů pod vedením odborníků. Zaměříme se na zpřístupnění kultury všem generacím a menšinám. Podporujeme projekt Vltavské filharmonie za podmínky, že tento projekt získá státní podporu.

  Pro mnoho lidí je kultura z různých důvodů (zdravotních, sociálních...) obtížně přístupná. Komunity, které mají nápady a energii, často nemají možnosti uplatnění. Vedení příspěvkových organizací je někdy dost zkostnatělé. Praha nemá adekvátní koncertní sál. Nevzniká tu žádná hodnotná moderní architektura.
Praha je kulturním centrem Evropy.
 • Zaměříme se vznik a rozšíření bezbariérových přístupů na kulturní akce.
 • Budeme pokračovat v projektech typu divadelní generálky pro seniory zdarma nebo klub mladého diváka a budeme Pražany o těchto možnostech informovat
 • Podpoříme komunitní (sousedská) setkávání při různorodých aktivitách (workshopy apod.).
 • Vedoucí pracovníci příspěvkových organizací města budou vybíráni prostřednictvím otevřených výběrových řízení.
 • Podporujeme projekt Vltavské filharmonie za podmínky, že tento projekt získá státní podporu.
 • Je hotová inventarizace a pasportizace uměleckých děl ve veřejném prostoru.
 • Vyhlásili jsme urbanisticko-architektonickou soutěž na obnovu Průmyslového paláce v Holešovicích.
 • Kultivujeme Holešovickou tržnici. Stává se z ní sociální, kulturní a gastronomické centrum, zmizel nevěstinec.
 • Pracujeme na vybudování Památníku ticha na Nádraží Bubny.
 • Vzniklo Muzeum nesvobody, Praha zajistila prostory.
 • Spustili jsme architektonickoou soutěž na přestavbu Florence a na Vltavskou filharmonii.
 • Zavedli jsme podporu podnikatelů v turistickém průmyslu a ubytování formou voucherů.

Transparentní financování

Přineseme větší názorovou pestrost do rozhodování o podpoře kultury ze strany města. Hodnotící komise budou jmenovány na návrhy široké skupiny stakeholderů. Zvýšíme počet hodnotitelů, aby nebyli při hodnocení přetížení. Zavedeme půlroční periodicitu dotačního systému pro menší projekty, ale zaměříme se také na adekvátní víceleté financování těch nejvýznamnějších. Podpoříme samotný tvůrčí proces a donátorství, vytvoříme odpovídající systém iniciativ u příspěvkových organizací. Zajistíme vyšší míru participace občanů v kultuře. Omezíme podporu ryze komerčních akcí.

I přesto, že kultura v metropoli vzkvétá, její financování je pro občany, ale i pro umělce a další aktéry pražské kulturní scény nepřehledné a nesrozumitelné. Hodnotitelé, kteří o financování kulturních projektů rozhodují, jsou dlouhodobě přetížení. Navíc finanční podpora směřuje výrazně častěji do centra hlavního města, což kromě jiného přispívá k zahlcení centra Prahy turisty a snížení kulturního vyžití na periferiích.
Financování kultury je v hlavním městě srozumitelné a transparentní. Finanční podpora směřuje nejen do tradičních kulturních institucí, ale i na alternativní scénu. Kultura je podporována na celém území Prahy. Občané jsou aktivně zapojeni do rozhodování o směřování kulturní politiky na úrovni Prahy i na svých městských částech.
 • Vytvoříme koncepci pro finanční podporu subjektů v případě nečekaných událostí, jakou byla například pandemie Covidu-19.
 • Zprůhledníme jmenování hodnotitelů dotačních žádostí a zvýšíme jejich počet, aby hodnotitelé nebyli přetíženi.
 • Budeme podporovat začínající umělce a umělce z alternativní a pouliční scény. Aby byla tato podpora efektivní, zavedeme možnost žádost o dotace dvakrát ročně. Díky tomu budou moci drobní žadatelé snáze čerpat finanční prostředky i na projekty vzniklé v průběhu roku.
 • Budeme aktivně podporovat donátorství, a to především u památek a u příspěvkových organizací.
 • Vytvoříme koncepci pro participaci občanů v kultuře a zavedeme pilotní participativní rozpočet pro projekty z oblasti kultury.
 • Zaměříme se i na větší kontrolu hospodaření a zprůhlednění financování příspěvkových organizací. Samozřejmostí budou transparentní výběrová řízení na vysoké pozice. Podpoříme transformaci příspěvkových organizací na veřejnoprávní instituce.
 • Na Magistrátu dlouhodobě prosazujeme transparentní, srozumitelná a spravedlivá grantová řízení a dotační programy.
 • Pracovali jsme na dlouhodobé koncepci rozvoje kultury, pravidelně jsme se scházeli a budovali expertní tým odborníků a prognostiků v kultuře. Zapojili jsme do procesu i odborníky ve vzdělávání.
 • Schválili jsme změny v Dotačním systému hlavního města Prahy v oblasti kultury a umění na léta 2022–2027.