Svobodomyslná Praha

Praha je vyhledávanou turistickou destinací, mimo jiné i pro svoji svobodomyslnost. To určuje její příjemnou atmosféru, kterou kazí různá nesmyslná omezení, jako např. zákaz pití alkoholu na Petříně, zákaz focení se stativem na Karlově mostě, snahy o zákaz nezávislých pouličních umělců, nesmyslné odtahy aut, pokuty chodcům za přecházení kolejí či mimo přechod, na každém rohu kamery a agresivní reklama. Město svůj veřejný prostor přes reklamní agentury neprůhledně prodává politickým stranám.

Chceme hledat promyšlená řešení, která zabrání plošnému omezování svobody a veřejného prostoru. Zrevidujeme protialkoholní vyhlášku a další podobné zákazy. Usnadníme svobodnou kulturní produkci ve veřejném prostoru, od hudby až po karnevaly a streetparty. Omezíme reklamu v MHD, překrývání památek a billboardy kolem silnic. Podpoříme rovná pravidla kultivovaného využití veřejného prostranství pro předvolební kampaně a neziskové aktivity. Místo kamer investujeme do prevence a výcviku strážníků. Podporujeme jednotný systém placeného parkování v Praze bez nesmyslných odtahů aut.