Průhledné hospodaření a vyrovnaný rozpočet

Město financuje nebo řídí dopravní podnik, technické služby, městskou policii, střední školy a stovky dalších organizací, kde může docházet ke korupci. Např. v dozorčích radách městských společností jsou pouze zástupci vládnoucích stran a opozice ani občané nemají k informacím přístup. Financování je neprůhledné a zastupitelé nemohou uhlídat všechny výdaje. Rozpočet města navržený TOP 09 na rok 2014 je schodkový a město ho dorovnává ze svého majetku.

Chceme zcela průhledné hospodaření města, rovný přístup k veřejným zakázkám a vyrovnaný rozpočet. Každá koruna vynaložená městem bude dohledatelná online. Piráti mají transparentní bankovní účet a zveřejňují faktury, smlouvy, rozpočet a jeho plnění online. Trváme na tom, aby to dělala i Praha a všechny městské společnosti. Výjimky ze zveřejnění upravuje platný zákon o svobodném přístupu k informacím. Na kontrole městských společností v dozorčích radách by se měli podílet i odborníci a opoziční strany.