Doprava pro všechny

Dopravní podnik uzavřel korupční smlouvy na jízdenky a na reklamu, přenechává pohledávky z pokut černých pasažerů soukromým vymahačům a metro rozšiřuje k pozemkům spekulantů (Letňany, Motol). Praha již dnes platí dvě třetiny MHD ze svého rozpočtu a kvůli špatnému hospodaření musí zvyšovat jízdné. Praha staví předražené stavby jako tunel Blanka, které mají sporný užitek a násobně překračují plánované náklady. Otevření tunelu Blanka navíc může dlouhodobě zvýšit počet aut.

Chceme Prahu, ve které bude veřejná, cyklistická a pěší doprava plnohodnotnou alternativou k jízdě automobilem. Po důkladném auditu dopravního podniku navrhujeme analyzovat zavedení bezplatné MHD v Praze, placené z rozpočtu města. Chceme zlepšit komfort pro cestující, např. bezplatným WiFi připojením ve vozech MHD. Investice do silnic, drah, cyklostezek a pěších zón by měly odpovídat počtu uživatelů. V ulicích, kterým odlehčí tunel Blanka, podporujeme pruhy pro cyklisty a další opatření, která zamezí zvýšení počtu aut na původní úroveň. Prioritou je stavba metra D do Písnice, dokončení městského okruhu a analýza rozvoje městské železnice.