Chybějící údržba Libeňského mostu způsobila rozsáhlé škody.

19. 05. 2016
Chybějící údržba Libeňského mostu způsobila rozsáhlé škody.

Přinášíme společnou tiskovou zprávu Pirátské strany a Strany zelených, vydanou při příležitosti tiskové konference ke stavu Libeňského mostu dne 19. 5. 2016.

Hlavnímu městu Praze vznikly rozsáhlé škody v řádech stovek milionů Kč z důvodu žalostně prováděné správy a údržby Libeňského mostu. Během posledních 25 let lze zaznamenat řadu závazných doporučení, diagnostik a posudků týkajících se potřeby urychleného odstranění příčiny degradace Libeňského mostu. Tato doporučení a závěry, zejména týkající se zabránění vnikání vody do mostu vozovkou, byly ovšem ignorovány. Lze mít oprávněné pochybnosti, zda se jednalo pouze o nedbalost. Protože vzniklá škoda je na první pohled i laikům zřejmá, podrobná analýza všech podkladů a informací vyústila v podání hromadného trestního oznámení, na kterém spolupracovali Janusz Konieczny z Nadačního fondu proti korupci, Matěj Stropnický ze Strany zelených, Ondřej Profant z České pirátské strany a Adam Scheinherr z iniciativy Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat. K trestnímu oznámení bude navíc orgánům činným v trestní řízení k dispozici znalecký posudek soudní znalkyně v oboru stavebnictví – Miloslavy Pošvářové.

Dne 6. května 2016 bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti se vznikem rozsáhlých škod z důvodu chybějící řádné správy a údržby Libeňského mostu. Pro potřebu odborné orientace a pochopení celého souboru problémů bude k šetření orgánů činných v trestním řízení k dispozici znalecký posudek, který zajišťuje a hradí Stínové ŘSD. Trestní oznámení obsahuje některé jeho předběžné závěry a zjištění. Autorem posudku je soudní znalec na dopravní stavby a mosty Miloslava Pošvářová, která k tomu uvádí: „Předmětem znaleckého posudku je odpověď na otázky, zda najatý správce komunikace a mostu - Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK), vykonával od roku 1992 potřebnou činnost v rozsahu závazných norem a předpisů, zda se řídil závěry výsledků posudků a analýz, zda vykazovaný rozsah činnosti TSK odpovídá skutečně potřebným opravám a zda nebylo možné včas zabránit poškozování mostu a vzniku následné škody v řádech stovek milionů Kč.“ Znalecký posudek také hodnotí stávající metodiku správy majetku a postup majitele mostního objektu, hl. města Prahy. Zarážející je, že posudky si v minulosti nechalo zpracovat TSK v řádech desítek milionů Kč a je nezbytné se ptát, zdali byly potřeba a proč se jejich závěry nevyužily.

„Domnívám se, že na vině za stav Libeňského mostu je buď nečinnost a tedy zanedbání povinnosti anebo záměr neudržovat, aby byla zakázka na bourací práce a nový most a prostavělo se víc peněz. To je třeba prověřit.“ sdělil Matěj Stropnický, předseda Strany zelených.

„Zaráží mě, jak mohla situace dojít tak daleko. Opakovaně se ptám, co dělali radní pro dopravu? Opravdu se v tomto městě nikdo nevěnoval mostům? Chápu, že měli neekonomické megalomanské plány, avšak nechápu, že kvůli nim byli ochotni zcela zastavit i tu nejelementárnější údržbu.“ uvedl pražský zastupitel Ondřej Profant z Pirátské strany.

„Kauza Libeňského mostu je ukázkou nefungujícího systému v oblasti správy a údržby mostů či staveb. V případě oprav často zcela chybí úvaha o tom, že různé části stavby mají různou životnost. Není zde ani odpovídající plán financování a ve výsledku tak stát přichází o obrovské prostředky.“ dodává Janusz Konieczny, analytik Nadačního fondu proti korupci.

„Od počátku, kdy jsme se kauzou Libeňského mostu začali zabývat, nás zarážel jeho špatný technický stav způsobený nulovou údržbou. Bohužel na naše výzvy nebylo reagováno, a proto jsme sepsali petici, kterou podepsalo na 2000 občanů. Ta požaduje urychlené zahájení nezbytných oprav Libeňského mostu, které zamezí dalšímu chátrání a umožní mezitím zpracování kvalitního projektu rekonstrukce mostu.“ uvedl Adam Scheinherr z iniciativy Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat.

Související články

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Libeňský most se měl opravovat už dva roky
19.01.2018

Libeňský most se měl opravovat už dva roky

„Krizové uzavření Libeňského mostu pro veškerou silniční a tramvajovou dopravu je důsledkem dlouhodobě zanedbávané údržby ze strany Technické správy komunikací i nečinnosti náměstka Dolínka,“ říká pražský zastupitel za Piráty Viktor Mahrik.