Praha aktualizovala dopravně – architektonickou studii pro připravovanou rekonstrukci Libeňského mostu

Praha aktualizovala dopravně – architektonickou studii pro připravovanou rekonstrukci Libeňského mostu

Rada hl. m. Prahy na dnešním jednání schválila aktualizaci dopravně – architektonické studie celého Libeňského soumostí, které se nachází na pomezí Prahy 7 a Prahy 8. Dokument vznikl pro potřeby zakázky na kompletní obnovu stavby, která se uskutečnila formou Design and Build, kdy zhotovitel je zároveň projektantem i realizátorem. Díky tomu se rekonstrukce urychlí, po dobu opravy bude zároveň také zachován pěší a cyklistický provoz.

Během rekonstrukce Libeňského mostu budou opraveny nejcennější oblouky Pavla Janáka. Postaveno bude také celé soumostí od Manin po Palmovku v délce 1 200 metrů včetně retenční nádrže a protipovodňových opatření a proměníme i nejbližší okolí. Most bude k sobě Pražany lákat nejen svou krásou, ale také novými místy pro odpočinek a trávení volného času. Prostory pod trámovými konstrukcemi z Janákových dochovaných skic i historickými oblouky nabídnou kavárny, obchůdky a další služby. Počítáme i s novými přístupy k vodě a skateparkem. Mosty budou navíc doplněny o bezbariérové rampy směrem na Rohanský park, kde postupně rostou nové domy a bude tady i nový osmičkový park Maniny.

Nově doplněná studie obsahuje návrh komplexního řešení Libeňského soumostí a přilehlého okolí, včetně koordinací s okolními projekty v území. Dále také obsahuje přesnou specifikaci závazných architektonicko-urbanistických detailů.

Tato verze je přepracovanou původní studií vzniklou pro potřeby zakázky Design and Build z 18. září 2020 a nyní vznikla na základě nových požadavků a nových zjištění v průběhu již pokračujících projekčních prací v rámci zakázky Design and Build. Konkrétně se jedná o zapracování požadavků majitelů dotčených pozemků, společnosti České přístavy a.s., požadavků projektanta mostních konstrukcí na změnu dimenzí a dispozic nosných prvků nových mostních konstrukcí, dispozičních požadavků projektantů na vedení inženýrských sítí a také o koordinaci projektu s navazujícími projekty v území. V neposlední řadě je přepracováno tvarové řešení nově navrhovaných částí mostu včetně řešení nebytových prostorů pod celým souměstím, včetně návrhu navazujících zpevněných ploch.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Libeňský most se měl opravovat už dva roky
19.01.2018

Libeňský most se měl opravovat už dva roky

„Krizové uzavření Libeňského mostu pro veškerou silniční a tramvajovou dopravu je důsledkem dlouhodobě zanedbávané údržby ze strany Technické správy komunikací i nečinnosti náměstka Dolínka,“ říká pražský zastupitel za Piráty Viktor Mahrik.