Zastupitelé schválili opravu Libeňského mostu

Zastupitelé schválili opravu Libeňského mostu

Na únorovém zastupitelstvu se ODS vybarvila, když naprosto nepochopitelně prohlasovala partnerství s Pekingem, ve kterém Čína vnutila Praze prohlášení popírající Taiwan. Piráti ale také slavili úspěchy a pomohli schválit řadu pozitivních bodů. Podařilo se nám prosadit částečné zveřejňování majetkových přiznání zastupitelů, zabránili jsme zbourání Libeňského mostu a schválili jeho opravu, odsouhlasili jsme převod informatiky do městské firmy s kompetentním personálem a začali jsme řešit blížící se katastrofu s územním plánem.

Majetková přiznání zastupitelů míří na Internet

 • Zastupitelstvo přijalo návrh Pirátů na elektronizaci oznámení podle Etického kodexu zastupitelů.
 • Piráti toto opatření navrhli v reakci na ztrátu těchto oznámení, která odevzdal například Pavel Bém a Petr Hulinský.
 • Praha nově bude všechna oznámení podle Etického kodexu skenovat a ukládat na CD/DVD.
 • Oznámení zastupitelů, kteří s tím souhlasí, dokonce zveřejní na webu.
 • Návrh Pirátů doplněný zastupiteli ANO odhlasovali zastupitelé napříč stranami.

Z Libeňského mostu dálnice nebude, opravíme ho

 • Zastupitelstvo schválilo, že požaduje opravu současného mostu.
 • Za éry Pavla Béma, později potvrzen za éry TOP09, byl vypracován megalomanský projekt nového dalničního mostu a navazujícího tunelu pod Palmovkou, který měl v zastupitelstvu řadu podporovatelů.
 • Piráti chtěli most zachovat konzistentně od začátku.
 • V současné době vede Ministerstvo kultury správní řízení o prohlášení Libeňského mostu kulturní památkou. Ze zákona plyne povinnost s mostem již v průběhu řízení zacházet, jako kdyby to byla kulturní památka

Praha se podbízí Pekingu, v partnerství uznává jednotnou Čínu

Alexandra Udženija z ODS

 • Hlasy ČSSD, ANO, KSČM a ODS (!) Zastupitelstvo schválilo dohodu o partnerství s Pekingem jako sesterským městěm.
 • Praha v něm uznává politiku jedné Číny a uznává Taiwan jako nedílnou součást čínského území. Jde sice o oficiální formulaci, ale ze tří jiných partnerských měst Pekingu tohle ve smlouvě žádná jiná západní metropole nemá.
 • Modrá šipka nové Klausovy ODS asi míří na východ.
 • Piráti byli proti. Nevadí nám obchodování s ostatními zeměmi ani decentní podpora politiků. Usilujeme ale o Českou republiku, která je řízena svými občany, nikoliv ze Západu či Východu, k čemuž nyní Praha i ČR pod vedením ČSSD směřuje.

Informatika přejde z Magistrátu na městskou akciovku

 • Informatika v rámci úřadu od doby Pavla Béma viditelně nefunguje, na vině je nedostatek kvalitních lidí.
 • Podpořili jsme záměr, aby ji měla na starosti městská akciovka Operátor ICT, a. s., kde informatici budou mít vyšší platy než jsou v úřednických tabulkách
 • Operátor ICT v projektu Lítačka ukázal výrazně lepší kompetence než odbor informatiky, i když k tomu máme dílčí výhrady
 • Akciová společnost musí být velmi pečlivě a přísně hlídána. Proto Ondřej Profant ve výboru pro legislativu a informatiku prosadil doplnění mechanismů transparence do stanov Operátora a tento úkol schválilo i Zastupitelstvo.

Zastupitelé si došlápnou na IPR a územní plán

 • Zastupitelstvo přijalo usnesení, že je vážně znepokojeno průběhem přípravy Metropolitního plánu (územní plán, který stanoví, kde se smí stavět a kde nikoliv).
 • Návrh územního plánu nebyl dosud zveřejněn a podle našich předběžných informací neodpovídá stavebnímu zákonu.
 • Zpracovatelé územního plánu se budou muset Zastupitelstvu zodpovídat, jak to s územním plánem vypadá.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Libeňský most se měl opravovat už dva roky
19.01.2018

Libeňský most se měl opravovat už dva roky

„Krizové uzavření Libeňského mostu pro veškerou silniční a tramvajovou dopravu je důsledkem dlouhodobě zanedbávané údržby ze strany Technické správy komunikací i nečinnosti náměstka Dolínka,“ říká pražský zastupitel za Piráty Viktor Mahrik.