Libeňský most je třeba zachovat, nikoli zdemolovat

26. 04. 2018
Libeňský most je třeba zachovat, nikoli zdemolovat

Piráti vyžadují rekonstrukci Libeňského mostu a trvají na usnesení z února 2016, kdy Zastupitelstvo potvrdilo, že Libeňský most má být opraven. Od posledního usnesení se změnilo to, že Kloknerův ústav ČVUT vypracoval expertní zprávu “O stanovení zatížitelnosti Libeňského mostu…” Jedním ze závěrů této zprávy bylo, že Libeňský most lze rekonstruovat a má to smysl.

Je pro nás nepochopitelné, že radní Dolínek předkládá návrh, jehož přijetí by vedlo k demolici mostu a výstavbě mostu nového, přestože v této věci již bylo v minulosti rozhodnuto v rámci Zastupitelstva. Kvalita návrhu podle našeho názoru není dostatečná, aby bylo možné kvalifikovaně rozhodnout. Argumentace v rámci návrhu je podpořena expertní skupinou, nicméně v této skupině nebyl zastoupen nikdo z tvůrců zprávy Kloknerova ústavu a ani žádný odborník, který by preferoval rekonstrukci mostu. Jistě to není způsobeno tím, že by takoví odborníci neexistovali. Výsledkem tak je návrh, který obsahuje při nejmenším zavádějící informace a jednostranný pohled na věc. Brát tento jej podklad pro rozhodnutí tak není možné.

V návrhu nám také chybí popis mostu, který by měl případně nahradit most, pokud by Zastupitelstvo schválilo předložený návrh. Novému mostu je v něm věnováno pouze pár stránek s velmi obecným popisem. Jako podklad pro rozhodnutí je tedy nedostatečný.

„Libeňský most je unikátní stavbou a zaslouží si, aby byl zachován i pro budoucí generace. Bohužel se o něm bude rozhodovat na základě nedostatečných informací,“ říká Viktor Mahrik, člen zastupitelstva za Piráty.

Jako velice podstatnou část diskuze vidíme i to, jakým způsobem bude řešena dopravní situace při uzavření mostu. Most totiž bude uzavřen jak v případě rekonstrukce, tak v případě výstavby nového mostu. Tato otázka však není vůbec řešena a považujeme to za velmi závažný nedostatek.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Libeňský most se měl opravovat už dva roky
19.01.2018

Libeňský most se měl opravovat už dva roky

„Krizové uzavření Libeňského mostu pro veškerou silniční a tramvajovou dopravu je důsledkem dlouhodobě zanedbávané údržby ze strany Technické správy komunikací i nečinnosti náměstka Dolínka,“ říká pražský zastupitel za Piráty Viktor Mahrik.