Zastupitelé schválili opravu Libeňského mostu

Zastupitelé schválili opravu Libeňského mostu

Na únorovém zastupitelstvu se ODS vybarvila, když naprosto nepochopitelně prohlasovala partnerství s Pekingem, ve kterém Čína vnutila Praze prohlášení popírající Taiwan. Piráti ale také slavili úspěchy a pomohli schválit řadu pozitivních bodů. Podařilo se nám prosadit částečné zveřejňování majetkových přiznání zastupitelů, zabránili jsme zbourání Libeňského mostu a schválili jeho opravu, odsouhlasili jsme převod informatiky do městské firmy s kompetentním personálem a začali jsme řešit blížící se katastrofu s územním plánem.

Majetková přiznání zastupitelů míří na Internet

 • Zastupitelstvo přijalo návrh Pirátů na elektronizaci oznámení podle Etického kodexu zastupitelů.
 • Piráti toto opatření navrhli v reakci na ztrátu těchto oznámení, která odevzdal například Pavel Bém a Petr Hulinský.
 • Praha nově bude všechna oznámení podle Etického kodexu skenovat a ukládat na CD/DVD.
 • Oznámení zastupitelů, kteří s tím souhlasí, dokonce zveřejní na webu.
 • Návrh Pirátů doplněný zastupiteli ANO odhlasovali zastupitelé napříč stranami.

Z Libeňského mostu dálnice nebude, opravíme ho

 • Zastupitelstvo schválilo, že požaduje opravu současného mostu.
 • Za éry Pavla Béma, později potvrzen za éry TOP09, byl vypracován megalomanský projekt nového dalničního mostu a navazujícího tunelu pod Palmovkou, který měl v zastupitelstvu řadu podporovatelů.
 • Piráti chtěli most zachovat konzistentně od začátku.
 • V současné době vede Ministerstvo kultury správní řízení o prohlášení Libeňského mostu kulturní památkou. Ze zákona plyne povinnost s mostem již v průběhu řízení zacházet, jako kdyby to byla kulturní památka

Praha se podbízí Pekingu, v partnerství uznává jednotnou Čínu

Alexandra Udženija z ODS

 • Hlasy ČSSD, ANO, KSČM a ODS (!) Zastupitelstvo schválilo dohodu o partnerství s Pekingem jako sesterským městěm.
 • Praha v něm uznává politiku jedné Číny a uznává Taiwan jako nedílnou součást čínského území. Jde sice o oficiální formulaci, ale ze tří jiných partnerských měst Pekingu tohle ve smlouvě žádná jiná západní metropole nemá.
 • Modrá šipka nové Klausovy ODS asi míří na východ.
 • Piráti byli proti. Nevadí nám obchodování s ostatními zeměmi ani decentní podpora politiků. Usilujeme ale o Českou republiku, která je řízena svými občany, nikoliv ze Západu či Východu, k čemuž nyní Praha i ČR pod vedením ČSSD směřuje.

Informatika přejde z Magistrátu na městskou akciovku

 • Informatika v rámci úřadu od doby Pavla Béma viditelně nefunguje, na vině je nedostatek kvalitních lidí.
 • Podpořili jsme záměr, aby ji měla na starosti městská akciovka Operátor ICT, a. s., kde informatici budou mít vyšší platy než jsou v úřednických tabulkách
 • Operátor ICT v projektu Lítačka ukázal výrazně lepší kompetence než odbor informatiky, i když k tomu máme dílčí výhrady
 • Akciová společnost musí být velmi pečlivě a přísně hlídána. Proto Ondřej Profant ve výboru pro legislativu a informatiku prosadil doplnění mechanismů transparence do stanov Operátora a tento úkol schválilo i Zastupitelstvo.

Zastupitelé si došlápnou na IPR a územní plán

 • Zastupitelstvo přijalo usnesení, že je vážně znepokojeno průběhem přípravy Metropolitního plánu (územní plán, který stanoví, kde se smí stavět a kde nikoliv).
 • Návrh územního plánu nebyl dosud zveřejněn a podle našich předběžných informací neodpovídá stavebnímu zákonu.
 • Zpracovatelé územního plánu se budou muset Zastupitelstvu zodpovídat, jak to s územním plánem vypadá.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu