Pat v bitvě o kontrolní výbor, koalice odmítla rotaci

02. 03. 2015
Pat v bitvě o kontrolní výbor, koalice odmítla rotaci

Často se nás ptáte na to, jestli už vedeme kontrolní výbor. Mikuláš Ferjenčík na zastupitelstvu hl. m. Prahy přednesl návrh Pirátů na to, jak vyřešit pat při volbě kontrolního výboru. O funkci předsedy kontrolního výboru Piráti usilovali již před volbami. Zastupitelstvo už počtvrté zasedalo, ale předseda kontrolního výboru opět nebyl zvolen. Piráti navrhli, aby se volební období rozdělilo na tři části a opoziční strany se v něm postupně vystřídaly. Návrh však koalice odmítla. Přinášíme projev Mikuláše Ferjenčíka, který za Piráty navrhl rozumné řešení, jak z patu ven.

Přepis projevu Mikuláše Ferjenčíka k návrhu na rotaci předsedy kontrolního výboru

Klub Pirátů navrhl rotaci předsedů kontrolního výboru. Máme za to, že je potřeba funkci předsedy kontrolního výboru obsadit. Nechceme, aby k tomu obsazení došlo způsobem, že nějaká opoziční strana slíbí koalici nějakou formu podpory. Ta nabídka tu na začátku ležela. Prostě koalice řekla, kdo bude hlasovat pro radu, dostane kontrolní výbor. Jsem velmi rád, že kolegové z opozice stejně jako my na tuto nabídku nepřistoupili, protože kontrolní výbor by měl být nezávislý.

Ale teď došlo k patu a my se ten pat snažíme vyřešit. Zdůrazňuji, že tento návrh předkládáme pouze pro případ, že dnes nebude předseda kontrolního výboru zvolen. My v té řádné volbě dnes kandidovat nebudeme. Předpokládám, že bude kandidovat paní Janderová a pan Hudeček. A pokud ani jeden z nich nebude v té volbě zvolen, tak bychom byli rádi, kdyby Zastupitelstvo projednalo tento náš návrh.

K tomu návrhu jsem zaznamenal výhradu – tuším od pana Humplíka – co se týče kontinuity kontrolního výboru. My máme za to, že když bude ta rotace dopředu naplánovaná a předsedové kontrolního výboru, kteří se budou střídat, budou po celé funkční období členy kontrolního výboru, tak ta kontinuita nebude žádným zásadním způsobem narušena, zvláště v situaci, kdy se v Praze třikrát změnilo celé koaliční uspořádání. V takové situaci, která je tady v tomto městě v poslední době bohužel běžná, tak myslím, že vystřídat dvakrát během období předsedu kontrolního výboru, není zas takový problém.

Princip rotace je běžný v mezinárodních organizacích. Stejně tak na Praze 12 rotuje dokonce i starosta.

Shrnutí toho návrhu. Navrhujeme pouze v případě, že dnešní už čtvrtá volba nebude úspěšná, ten návrh umožňuje obsadit funkci předsedy kontrolního výboru bez nějakého politického obchodu s koalicí, a ten návrh motivuje předsedy kontrolního výboru k tomu, aby byli ve své funkci co nejaktivnější, protože voliči budou moci velmi snadno porovnat, jak který předseda kontrolní výbor, jak tu činnost kontrolní vykonával.

My navrhujeme pořadí:

  1. Jakub Michálek,
  2. dále Jaroslava Janderová a
  3. Tomáš Hudeček.

Nejde o střídání po týdnu, ale o rozdělení funkčního období na tři díly, z nichž každý bude delší než jeden rok. Funkční období bude rozděleno rovným dílem, a pokud s tím jiné opoziční kluby nesouhlasí, jsme otevřeni tomu, aby se na jednání třeba předsedů klubů nebo předsedů opozičních klubů řešilo pořadí, případně nějaká drobná úprava délky funkčního období.

Děkuji za pozornost a za podporu tohoto návrhu.


Dovětek: Jak koalice, tak zbytek opozice se postavily proti rotaci předsedy kontrolního výboru. Koalice trvá na tom, aby se opozice shodla na jednom člověkovi. Kvůli její hlasovací většině není možné zvolit předsedu bez podpory koalice. Pochopitelně ODS, KSČM, TOP09 a Piráti se na jednom člověku neshodnou. Komunisté nesnáší Hudečka, Hudeček chce být předsedou jen sám (i když na poslední 2 zasedání kontrolního výboru ani nedorazil), ODS má místopředsedkyni kontrolního výboru Janderovou, takže jí stav vyhovuje, a koalice se na předsedovi neshodla, přičemž bez předchozího projednání v koaličních kuluárech zásadně nic nepodpoří.

Kontrolní výbor tedy nic nekontroluje a to je stav, který všem předchozím i současným vládnoucím strukturám v hlavním městě Praze vyhovuje.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kontrolní výbor doporučil mimořádnou kontrolu správy hřbitovů a nesouhlasí s utajením posudku před zastupiteli
11.10.2017

Kontrolní výbor doporučil mimořádnou kontrolu správy hřbitovů a nesouhlasí s utajením posudku před zastupiteli

Kontrolní výbor pražského zastupitelstva na návrh předsedy zastupitelského klubu Pirátů Jakuba Michálka schválil provedení mimořádné kontroly ve věci hospodaření správy pražských hřbitovů a souvisejícího kontroverzního odvolání ředitele Pražské správy hřbitovů Martina Červeného.