Kontrolní výbor doporučil mimořádnou kontrolu správy hřbitovů a nesouhlasí s utajením posudku před zastupiteli

11. 10. 2017
Kontrolní výbor doporučil mimořádnou kontrolu správy hřbitovů a nesouhlasí s utajením posudku před zastupiteli

Kontrolní výbor pražského zastupitelstva na návrh předsedy zastupitelského klubu Pirátů Jakuba Michálka schválil provedení mimořádné kontroly ve věci hospodaření správy pražských hřbitovů a souvisejícího kontroverzního odvolání ředitele Pražské správy hřbitovů Martina Červeného.

Dále kontrolní výbor schválil, že podá opravný prostředek proti rozhodnutí ředitelky Magistrátu hlavního města Prahy utajit před kontrolním výborem posouzení auditu vypracované Magistrátem, odborem kontrolních činností (odvolání proti rozhodnutí podané Ministerstvu vnitra).

„Rozhodnutí je dle mého názoru nezákonné, neboť posouzení provedené odborem kontrolních činností není podkladovým materiálem pro budoucí rozhodnutí, jak tvrdí Magistrát, ani v tomto případě ze zákona zákaz poskytnutí informací nevyplývá. Vyplývá jen možnost, která musí být řádně zdůvodněna, což v tomto případě nebyla,“ uvedl k záležitosti Jakub Michálek, předseda klubu Pirátů.

Piráti chtějí maximálně vyloučit riziko, že hřbitovy budou zneužity klientelistickou sítí kolem ČSSD. Je to poprvé v historii, kdy se kontrolní výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy brání odepření informací Magistrátem hl. m. Prahy u Ministerstva vnitra.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články