Kontrolní výbor kritizuje utajování odměn a platů

27. 05. 2015
Kontrolní výbor kritizuje utajování odměn a platů

Kontrolní výbor zastupitelstva hl. m. Prahy, který podle zákona kontroluje dodržování právních předpisů Magistrátem, dnes jednomyslně vyzval Magistrát, aby poskytoval informace o platech a odměnách šéfů městských organizací.

Před několika lety rozhodl Nejvyšší správní soud v průlomovém rozsudku, že úřady musí poskytovat informace o výši platů a mimořádných odměn ředitelů. Lidé mají právo vědět a kontrolovat, za co jim byly mimořádné odměny poskytnuty. V říjnu minulého roku rozšířený senát Nejvyššího správního soudu potvrdil tento výrok i u ředitele mateřské školy.

Na zastupitele Pirátů se obrátil občan, který v roce 2012 požádal o informace o platu a odměnách ředitelů mateřských škol. Navzdory judikátu Nejvyššího správního soudu mu informace nebyly více než 2 roky poskytnuty a Magistrát řízení protahoval. Magistrát občanovi informace odmítl poskytnout, ačkoliv Ministerstvo vnitra označilo jeho postup za nezákonný. Ministerstvo vnitra víc než 14krát zrušilo rozhodnutí Magistrátu jako nezákonné (viz podklady). Magistrát však znovu a znovu zamítal žádosti o informace, akorát uvedl trochu jiné odůvodnění.

Jako zastupiteli mi přišlo těžko pochopitelné, proč náš úřad porušuje rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Proč utajuje informace o tom, kolik který šéf dostává z veřejné kasy? Nejprve jsem v dubnu upozornil na tuto skutečnost ředitelku odboru školství, která měla vyřizování žádosti na starosti. Protože úřad ve věci nezjednal nápravu, předložil jsem to na jednání kontrolního výboru zastupitelstva hl. m. Prahy. Kontrolní výbor dnes jednomyslně vyzval Magistrát, aby dodržoval závazný právní názor Ministerstva vnitra a požadované informace poskytl. Na Magistrát je tak značný tlak, aby konečně začal zákon o svobodném přístupu k informacím dodržovat. Praha není stát ve státě a nemůže si určovat vlastní zákony, podle kterých bude informace utajovat. Jsem velmi rád, že se na nutnosti poskytování informací shodli jak opoziční, tak koaliční zastupitelé.

Před rozhodnutím jsem poukázal zejména na následující faktory:

  • Magistrát neuvádí nové argumenty, ale jak Ministerstvo vnitra konstatuje, uvádí pouze nové a nové záminky, kvůli kterým nemají být informace poskytnuty.
  • Pokud Magistrát neposkytne požadované informace, může ho žadatel zažalovat za průtahy, které Magistrát způsobil. Podobně už byl zažalován krajský úřad Zlínského kraje, který musel podle soudního rozsudku zaplatit žadateli odškodnění za nezákonné rozhodování ve výši přes 40 tisíc korun.
  • Magistrát se prý odpíráním informací brání žalobám od těch, o jejichž odměny jde. Musel by prý platit náhradu škody. To je čistě hypotetický argument, neboť se tak nikdy nestalo. Dokonce i kdyby byl Magistrát odsouzen, tak by pokuta nešla z peněž Prahy. Praze by musel částku nahradit stát, jehož rozhodnutím se město řídilo.
  • Informace o platech jsou bez problému poskytovány krajským úřadem Středočeského kraje. Jinde to jde, tak proč zrovna Magistrát hl. m. Prahy je nemůže poskytovat? (Připomínám, že se tu nebavíme o zveřejňování všeho všem, ale poskytování informací na žádost.)
  • Magistrát nakonec tvrdí, že ho žádosti o informace zavalují. Bohužel skutečností je, že kdyby nevydal 14 nezákonných rozhodnutí, tak by měl mnohem méně práce, nebyl by zavalen a měl by čas na důležitější věci.

V dané věci je zřejmé, že postoj Magistrátu není udržitelný. Proto jsem také na jednání výboru upozornil, že pokud bude Magistrát čekat na soud a nechá se odsoudit k poskytnutí informací, budeme muset z pražského rozpočtu uhradit náklady soudního sporu. V takovém případě bude nutné vyvodit osobní odpovědnost a vymáhat škodu po osobách, které ji zavinily.

Věřím, že je nyní vše na dobré cestě, doporučení kontrolního výboru zaslané Magistrátu bude akceptováno a Magistrát ukončí svoji partyzánštinu. Jsme zase o krůček blíž k našemu cíli, aby byl Magistrát vstřícnější k občanům, kteří se ptají a kontrolují, jak se vykonává veřejná správa.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Kontrolní výbor doporučil mimořádnou kontrolu správy hřbitovů a nesouhlasí s utajením posudku před zastupiteli
11.10.2017

Kontrolní výbor doporučil mimořádnou kontrolu správy hřbitovů a nesouhlasí s utajením posudku před zastupiteli

Kontrolní výbor pražského zastupitelstva na návrh předsedy zastupitelského klubu Pirátů Jakuba Michálka schválil provedení mimořádné kontroly ve věci hospodaření správy pražských hřbitovů a souvisejícího kontroverzního odvolání ředitele Pražské správy hřbitovů Martina Červeného.