Máme odvahu Prahu řídit správně. Držíme kurz, město vedeme správným směrem

31. 05. 2022
Máme odvahu Prahu řídit správně. Držíme kurz, město vedeme správným směrem

Piráti v Praze dnes zahájili kampaň na pražský magistrát, na radnice městských částí a Senátu Parlamentu České republiky a představili svůj program. Do voleb jdou s heslem: Máme odvahu řídit Prahu správně. Jako jedničku Piráti vysílají do voleb současného primátora Zdeňka Hřiba, který bude obhajovat svoji pozici ve vedení Prahy. Jako dvojka kandidátky bude Hřibovi krýt záda současná první místostarostka městské části Praha 10 Jana Komrsková. Ta za poslední čtyři roky vyvětrala radnici městské části od kmotrů a nekalých praktik, kterým byla roky vystavována. Čelo pirátské kandidátky na magistrát občanům Prahy také představilo vlajkové projekty programu. Ty se zaměří mimo jiné na výstavbu nových městských bytů, aby tisíce rodin mělo kde bydlet a také na to, aby se metropole stala energeticky soběstačným městem. Pozornost upřou rovněž na rozvoj sídlišť, která byla v minulých letech přehlížena, postaví tramvajový okruh, nebo vědeckotechnický park, pokračovat ovšem budou i ve výsadbě stromů a ochlazování města. Piráti také vysílají své kandidáty na starostu či starostku do více než patnácti pražských městských částí a také kandidátku do Senátu za senátní obvod Praha 6 Danu Balcarovou.

“Máme odvahu řídit Prahu správně. Díky důvěře Pražanů a stabilitě v koalici jsme mohli naše město 4 roky vést a měnit jej k lepšímu a také ho provést dvěma bezprecedentními krizemi. Praha za naší vlády prochází rekordním rozvojem. Zahájili jsme stavbu metra D, první nové linky po 40 letech. Loni se povolila stavba 9.700 nových bytů, což je rekord od roku 1989. Nebývalým tempem se prodlužují tramvajové trati. Otevřeli jsme rekordní množství nových P+R parkovišť. Za našich předchůdců mosty chátraly a padaly, my máme odvahu jít do velkých rekonstrukcí, bez kterých by spadly další. A nadto stavíme i nová přemostění řeky. Plán na výsadbu milionu nových stromů plníme přesně jak jsme slíbili,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy za Piráty.

Zdeněk Hřib

Piráti chtějí dále pokračovat v naplňování klimatického plánu, postavit bioplynovou stanici, využít zbytkové teplo z čistírny odpadních vod a dále rozšiřovat solární společenství. Praha si zaslouží být maximálně energeticky soběstačná. Minulá vedení města nevěnovala dostatečnou pozornost velké části Pražanů, kteří bydlí na sídlištích. Ti si zaslouží od vedení metropole náležitou péči. Stejně tak jako rodiny s dětmi, které potřebují důstojné a dostupné bydlení. Vizí Pirátů je 15 minutové město, ve kterém se žije dobře všem lidem a vše je v dostupné vzdálenosti. Každý si ale může vybrat, jak se po městě bude pohybovat – ať už pěšky, na kole, MHD nebo autem.

“Můj tým do komunálních voleb na magistrát dnes představil šest klíčových vlajkových projektů Pirátů pro Prahu. Za prvé v Praze postavíme nové městské byty pro tisíce Pražanů. V tomto volebním období jsme totiž připravili městské pozemky na novou bytovou výstavbu. Za druhé zajistíme energie pro Prahu, budeme pokračovat v naplňování klimatického plánu a vybudujeme energeticky soběstačné město. Za třetí ochladíme Prahu dalším půl milionem stromů a budeme tak chránit Pražany před vedrem. Za čtvrté, uvědomujeme si, že město patří svým obyvatelům, a proto budeme investovat do revitalizace a dalšího rozvoje sídlišť. Na nich žijí celé generace Pražanů. Za páté, postavíme tramvajový okruh, aby lidé z Bohnic nemuseli do Dejvic jezdit hodinu přes centrum. Za šesté, vybudujeme v Praze technologický park, který propojí vědce, výzkumníky a podnikatele a pomůže vytvořit nová vysoce kvalifikovaná pracovní místa,” upřesňuje Zdeněk Hřib.

“Zdeněk Hřib a celý pirátský tým, jak na magistrátu, tak na městských částech, řídí už čtyři roky Prahu správně. Zdeněk provedl město dvěma krizemi nebývalých rozměrů. Je důkazem, že to jde i bez korupce a kauz, kterých jsme v Praze byli roky svědky. On a jeho tým navíc dokázali zajistit na magistrátu stabilitu, která je pro rozvoj města klíčová. Staví se nové mosty a opravují silnice. Na příkladu Barrandovského mostu Zdeněk jasně ukázal, že není jeden z mnoha populistů, ale má odvahu dělat, co je správné pro město a jeho obyvatele. Zároveň je prvním primátorem po mnoha letech, který metropoli opravdu rozpohyboval a vede ji správným směrem do budoucnosti. Jeho práce a úspěchy jsou za ním reálně vidět,” říká předseda České pirátské strany a vicepremiér pro místní rozvoj a digitalizaci Ivan Bartoš s tím, že je přesvědčený, že Zdeněk Hřib bude skvělým primátorem i v následujícím volebním období. “Podle průzkumu, který máme k dispozici, zvažuje volit Piráty každý čtvrtý Pražan. To je skvělé číslo a my věříme, že Pražany nezklameme ani v dalších letech,” doplňuje Bartoš.

“Piráti ve vedení Prahy za posledních čtyři roky ušli obrovskou cestu. A Praha s nimi. Vedou město správně. Z Prahy je po letech otevřená a liberální metropole dvacátého prvního století, do které se jezdí inspirovat ze zahraničí. Povedlo se nám složit opravdu kvalitní kandidátku, na které jsou lidé, kteří za sebou mají kus práce, a velký elán a kompetence v ní dál pokračovat. A já jim přeji mnoho štěstí, aby se tak stalo,” dodává Olga Richterová, místopředsedkyně sněmovny za Piráty.

“Na Praze 10 jsme v uplynulých čtyřech letech vyřešili nejednu korupční aféru. Namátkou kauzu s horským hotelem na Černé Hoře, nebo ukončení mafiánských praktik na radnici. Jen díky tomu, že jsme radnici pořádně vyvětrali, jsme se v uplynulých letech mohli věnovat intenzivní práci pro městskou část. Mou srdcovou záležitostí je základní škola ve Strašnicích, kterou konečně úspěšně zrekonstruujeme i díky spolupráci s magistrátem. O to více si uvědomuji, jak důležitý je dialog městských částí s vedením města a vzájemné propojování našich potřeb. Když fungují všechna spojení a peníze jsou nasměrovány do projektů, které pomáhají Pražanům opravdu zlepšovat jejich život – od výstavby škol a školek, domovů pro seniory, sportovišť nebo do dopravních staveb – je tento dialog nastaven správně,” říká dvojka kandidátky Jana Komrsková.

“V oblasti ochrany přírody a klimatu se nám podařilo odvést kus práce a prosadit řadu dobrých věcí. Například ukončení spalování uhlí v energetice do roku 2033 nebo zákaz klecového chovu slepic. Na to chci navázat i v Senátu. Nebojím se jít za svým a mám ve zvyku dotahovat věci do konce. Zásadní jsou pro mě především otázky energetiky a životního prostředí, což jsou přesně ta témata, která dnes nabývají na stále větší důležitosti. Chci podporovat mimo jiné rychlý rozvoj komunitní energetiky, která umožní snížit cenu energie pro občany a je cestou k soběstačnosti a nezávislosti na nedemokratických režimech. Dalším důležitým tématem je pro mě i ochrana kvality vody. Mám předem připravené návrhy na změnu vodního zákona, které lépe chrání zdroje vody před znečištěním,” dodává na závěr kandidátka do Senátu Dana Balcarová.

Vlajkové projekty Pirátů pro Prahu:

  • Bydlení pro tisíce Pražanů - masivní výstavba městských bytů pro řešení stoupajících nákladů na bydlení
  • Energie pro Prahu - energetická soběstačnost města ušetří peníze Pražanům i rozpočet města
  • Postavíme tramvajový okruh - nejlepší poměr cena / výkon ze všech velkých infrastrukturních projektů s realizací v dohledné době
  • Chladíme Prahu milionem stromů - plníme náš slib přesně podle plánu
  • Vědeckotechnický park - pro podporu inovací a kvalifikovaných pracovních míst v Praze
  • Nový život pro sídliště - vyjednali jsme peníze z EU pro revitalizaci sídlišť

Seznam kandidátů a volební program Pirátů na magistrát naleznete zde.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Koaliční smlouva podepsána!
15.02.2023

Koaliční smlouva podepsána!

Podepsali jsme společnou koaliční smlouvu! Zavazujeme se tím, že pokročíme ve velkých investicích (jako třeba metro D), prosadíme pro Prahu potřebné zákony ve Sněmovně a budeme rozvíjet moderní město podporující udržitelnou dopravu, dostupné bydlení i...