Hřib: Aliance stability trvá na nabídce podané SPOLU

14. 11. 2022
Hřib: Aliance stability trvá na nabídce podané SPOLU

Aliance stability i nadále trvá a postupuje jednotně, podobně jako platí nabídka koalici SPOLU na obsazení pražské rady v poměru 5-5-1, za předpokladu nominace primátora koalicí SPOLU. To je už druhý ústupek ze stany Aliance vůči nim. Koalice SPOLU získala ve volbách jen necelých 25 %, tedy méně než čtvrtinu hlasů obyvatel Prahy. S tímto výsledkem ale nemůže mít všechno. Nemůže vznášet nárok zároveň na primátora i většinu v radě, protože to prostě neodpovídá jejich volebnímu výsledku.

Koalice SPOLU by si měla vybrat, jestli to opravdu myslí s vytvořením koalice na bázi demokratického půdorysu vážně nebo jestli by byla ochotná přistoupit k opoziční smlouvě s ANO s využitím hlasů SPD.

Náš ústupek z poměrů v 11členné radě (SPOLU 5 členů včetně primátora, Aliance 5, STAN 1) reaguje i na obavu koalice SPOLU z přehlasování Aliancí. Je zjevné, že je takto Aliance nemůže přehlasovat. SPOLU může navíc využít i primátorské veto. Obava prezentovaná koalicí SPOLU z přehlasování Aliancí stability tedy nemá žádné opodstatnění.

Nelze nevidět, že se SPOLU snaží narušit vzájemnou integritu Aliance tím, že ji nerespektuje, nehodlá jednat s jejími zástupci a tím vznik nové pražské koalice blokuje. Oproti tomu my koalici SPOLU dosud plně respektovali jako jednotný celek složený ze tří politických stran. Proto proběhla na toto téma diskuze na klubu Pirátů a následně bylo hlasováním klubu Pirátů schváleno následující usnesení (nikdo nebyl proti):

„Jsme pevnou součástí Aliance stability. Vyzýváme vyjednavače z ostatních stran, aby to respektovali stejně, jako Aliance respektuje koalici stran v rámci SPOLU. Vzájemný respekt je základem férové spolupráce. Sami jsme nabídli vstřícný ústupek. Očekáváme snahu o dosažení kompromisu také od našich partnerů ve vyjednávání.”

Povolební aliance jsou v poměrném volebním systému zcela obvyklý jev a jsou stejně legitimní jako ty předvolební. Letos jsme ustavení povolební koalice mohli pozorovat například v Ústí nad Labem. Tam se stejně jako v Praze nevytvořila za účelem obejití práv vítěze voleb. Podobná povolební aliance vznikla s účastí ODS také v roce 2018 v Praze 11, aby se zabránilo vstupu SPD do vedení radnice.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články