PhDr. Olga Richterová

Svou cestu ve veřejném životě jsem započala jako aktivní občanka. Založila jsem sdružení jménem Zaostřeno na Desítku, které mělo za cíl sledovat veřejné dění na Praze 10. Původním cílem bylo vytvořit dobré sousedství. Ale brzy se ukázalo, že cokoliv náročnějšího než zajistit komunitní kompostér představuje nepřekonatelný problém a bez aktivního zájmu a vytrvalosti se téměř nedá ničeho dosáhnout. Postupné odkrývání nehospodárné správy naší obce a zvláštností v územním rozvoji mě přivedlo až do zastupitelských lavic. Ještě v komunálu jsem vstoupila k Pirátům. Skrze spolupráci napříč ČR se od té doby snažím hledat cesty, jak zajistit důstojný život v různých životních situacích.

Každý z nás může přispět ke změně, kterou vidí jako potřebnou. Já jsem se už v mládí díky skautu a potom evangelické církvi naučila, že společná snaha se nesmířit s tím, jak věci spíše nefungují, a posouvat je dále, má velký smysl. I jako 1. místopředsedkyně Pirátů stále řídím tímto principem: společně , s výhledem na pět, sedm let, lze dosáhnout velkých věcí. Věnuji se intenzivně racionální sociální a rodinné politice, v rámci níž stát nedopustí, aby někdo dlouhodobě zůstal bez šance, na vedlejší koleji. Díky práci s daty i s příklady osvědčené dobré praxe můžeme vytvořit férový, transparentní a rozpočtově zodpovědný systém.

Dobrá péče na začátku života a důsledná prevence potíží hned, když se objeví byť i jen jejich náznak, je jeden z nejefektivnějších způsobů jak zajistit, že v naší společnosti nezůstanou lidé nenávratně na vedlejší koleji. Svou zkušenost opírám nejen o to, že jsem sama mámou dvou malých dětí a máme rodinnou zkušenost i s péčí doma o babičku s Alzheimerem, ale i na základě expertních analýz a nejlepší praxe ze zahraničí. Řada studií ukazuje, že nejlépe využitými veřejnými penězi jsou investice do předškolního vzdělávání. Společnosti se vrátí v podobě vyššího dosaženého vzdělání a obecně vyšší životní úspěšnosti u dětí i ze znevýhodněného prostředí, které systémem kvalitních školek či dětských skupin projdou. Právě proto jsem jako poslankyně za Piráty díky týmu s desítkami expertů pomáhala zajistit, aby vyšší měsíční limit rodičovského příspěvku (10 tisíc Kč) vytvořil základ pro stabilnější rozvoj dětí či aby státní podpora byla přehledně dohledatelná tak, aby každý věděl, na co může mít v nějaké životní krizi nárok.

Dělám to i proto, že vím, že demokracie není udržitelná, pokud se lidem nebude dobře žít. Máme na to být moderní prosperující společností, kde má každý šanci na důstojný život.

Kalendář: