MUDr. Zdeněk Hřib

1. náměstek primátora hl. města Prahy pro dopravu

Zdeněk Hřib (* 1981) 1. náměstek primátora hl. města pro dopravu. Narodil se ve Slavičíně a vyrůstal ve Zlíně. V letech 1999 až 2006 vystudoval obor všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (získal titul MUDr., specializace nemoci z ozáření). Během studií absolvoval v roce 2005 stáž na Tchaj-wanu. V Praze žije od roku 1999. Je ženatý a má 3 děti.

V roce 2007 pracoval pro akciovou společnost MD Access, kde byl vedoucím projektů MD KEY a MD COMFORT. O rok později působil jako vedoucí sekce informatiky ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv a absolvoval stáž National Patient Safety Agency v Londýně. V letech 2008 až 2018 byl dále konzultantem ve společnosti AQUASOFT, která v roce 2016 změnila název na Solitea Business Solutions. V této firmě se podílel na projektu elektronického receptu.

Od roku 2012 do roku 2020 byl ředitelem obecně prospěšné společnosti Institut pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví, která mimo jiné provozuje Národní systém hlášení nežádoucích událostí a nabízí službu vyhodnocení produkce konkrétní nemocnice pomocí Národní sady ukazatelů zdravotních služeb vypočítaných z výkazů dat pro zdravotní pojišťovny. Publikoval řadu článků v domácích i zahraničních médiích (Zdravotnické noviny, Medical Tribune, EURO, IT Systems, CIO Business World, Sdělovací technika, International Journal for Quality in Health Care, …). Byl členem několika pracovních skupin k tématům informatiky a kvality služeb na úrovni ministerstva, Světové zdravotnické organizace a EU. V lednu 2018 se stal za Piráty členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Od října 2013 je registrovaným příznivcem Pirátů. V komunálních volbách v roce 2014 kandidoval ještě jako nestraník do zastupitelstva hlavního města Prahy. Členem Pirátské strany se stal v dubnu 2017, od května 2016 byl garantem v oblasti zdravotnictví. V komunálních volbách v roce 2018 kandidoval jako lídr kandidátky Pirátů do zastupitelstva hlavního města Prahy a ucházel se o post primátora Prahy. Ve volbách 2018 obdržel 75 082 preferenčních hlasů. Od listopadu 2018 do února 2023 byl primátorem hlavního města Prahy.

V roce 2022 byl zvolen členem výboru ZHMP pro zdravotnictví.

V roce 2023 byl v nové koalici zvolen 1. náměstkem primátora zodpovědným za oblast dopravy. Je rovněž předsedou dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s.

Otevřený kalendář

Moje aktuality