Magistrálu humanizovat, Libeňský most nebourat

22. 02. 2018
Magistrálu humanizovat, Libeňský most nebourat

Praha, 22. února 2018 – Prvním bodem, který by se měl na únorovém zasedání pražského zastupitelstva projednávat, je pozastavení výkonu usnesení Rady k humanizaci severojížní magistrály. Primátorka Krnáčová se rozhodla toto usnesení rady pozastavit s odůvodněním, že není znám dopad na celkovou propustnost magistrály.

Domníváme se, že toto její rozhodnutí není opodstatněné vzhledem k tomu, že zmíněné usnesení je pouze realizačním harmonogramem prvotních opatření, pro která je v podkladové studii ateliéru Gehl uvedeno, že tato opatření přinesou zlepšení prostředí pro chodce bez zasahování do dopravní kapacity.

Domníváme se také, že pokud byla paní primátorka přesvědčená, že rozhodnutí rady je nesprávné, měla zastupitelstvu podle zákona o hl. m. Praze předložit původní rozhodnutí rady a zastupitelstvo mělo zjednat nápravu. Na místo toho však primátorka Krnáčová překládá vlastní usnesení, čímž nedává zastupitelstvu možnost zjednat nápravu. Neřídí se tak tedy podle zákona o hlavním městě Praze.

„Piráti dlouhodobě podporují humanizaci severojižní magistrály. K humanizaci mělo dojít již v době otevření tunelového komlexu Blanka. Se současným přístupem koalice a zejména paní primátorky je otázkou, zda se zklidnění magistrály vůbec kdy dočkáme,“ říká zastupitel za Piráty Viktor Mahrik.

Na zastupitelstvu se také bude probírat stav Libeňského mostu a fakt, že tento most nebyl ministerstvem kultury prohlášen za kulturní památku. To podstatně komplikuje snahu o zachování mostu v současné podobě. Dá se předpokládat, že na zastupitelstvu bude navrženo, že má dojít ke zbourání mostu a postavení mostu nového. Piráti jsou zásadně proti výstavbě mostu dálničního typu. Pokud prošel most v rozšířené variantě, bylo by to velmi smutné završení boje za záchranu mostu.

„Hlavní problém je v tom, že o Libeňském mostu se už léta mluví místo toho, aby se vypracoval projekt třeba v několika variantách včetně finančních dopadů a posoudilo se konkrétní řešení,“ uvedl zastupitel za Piráty Viktor Mahrik.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články