Vyzýváme náměstka Dolínka k rezignaci kvůli současnému stavu pražských mostů

Vyzýváme náměstka Dolínka k rezignaci kvůli současnému stavu pražských mostů

Praha, 2. února 2018 – Právě dnes proběhne jednání dozorčí rady Technické správy komunikací hlavního města Prahy (TSK) ohledně odvolání některých osob z vedení TSK. Odpovědnost za současný stav přitom nese náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek a jeho předchůdci. TSK se v poslední době zviditelnilo při náhlém uzavření Libeňského mostu, pádu trojské lávky anebo při velké policejní razií u stamilionových zakázek. TSK je přitom dlouhodobě řízen bez plánu konkrétních oprav mostů a důsledky takového jednání nedopadají pouze na veřejné prostředky, ale především na samotnou bezpečnost provozu mostů. Pirátská strana právě proto v minulosti podala trestní oznámení kvůli tragické údržbě Libeňského mostu a vyzývá náměstka Dolínka, aby konečně vyvodil odpovědnost za současný stav.

„Krizové uzavření Libeňského mostu pro veškerou silniční a tramvajovou dopravu je důsledkem dlouhodobě zanedbávané údržby ze strany Technické správy komunikací i nečinnosti náměstka Dolínka,“ vysvětluje pražský zastupitel za Piráty Viktor Mahrik.

Piráti rovněž disponují podrobnou fotodokumentací Libeňského mostu a na praktickém příkladu dokládají nekvalitní údržbu Libeňského mostu (Příloha 1).

Během tiskové konference k aktuálnímu stavu Libeňskému mostu, která se uskutečnila minulý čtvrtek, náměstek Dolínek uvedl, že preferuje zbourání a výstavbu zcela nového mostu. Toto tvrzení ovšem dokládal chybnými úvahami a celou řadou nepravd. Přinášíme Vám proto podrobné vyjádření soudní znalkyně Ing. Miloslavy Pošvářové, Ph.D. k nelogickému postoj náměstka Dolínka:

„Oprava a novostavba Libeňského mostu v žádném případě není za stejné peníze. Oprava do 0,5 miliardy, novostavba přes 1 miliardu. Navíc oprava zajistí životnost dalších 100 let. A schodiště se rozhodně bourat nemusí, to lze opravit standardními sanačními metodami. Časově je oprava rychlejší. Vydané platné stavební povolení odpovídá původnímu řešení, bez znalosti aktuálního stavu. Dnes víme, že most bude v původní šířce a nikoliv v rozšířeném stavu, zakládání na stávající spodní stavbu není možné a bude se muset zesilovat. Projekt opravy nebude trvat roky, ale lze jej vyhotovit do konce roku, stejně jako lze letos zahájit opravu. Maximálně 2 roky bude trvat oprava. Potom jsme s opravou hotovi na konci roku 2020. V případě nového mostu se bude projekt přepracovávat, tedy do konce roku bude nový projekt. Bourání bude trvat minimálně půl roku a zakládání rok. Lze tuto činnost provádět souběžně, ale nový most se nezačne budovat na základy dříve, než začátkem roku 2020. Budou následovat 2-3 roky výstavby, s křižovatkami a dopravním napojení spíše 3 roky a jsme v roce 2022, odhaduji začátek roku 2023. Životnost opravy mostu s novými rámovými konstrukcemi bude s přehledem dalších 100 let. A nelze zapomínat, že oprava soumostí a nový most má jinou délku. Nový most má cca 800 m, protože se musí vytěžit i násypy, kde dnes mosty nejsou. V případě opravy i novostavby musí být vybudován provizorní most vedle stávajícího.“

Piráti kritizují laxnost Rady hlavního města Prahy. Vedení města mohlo most nechat opravit již v roce 2016, nicméně tak neučinilo. Až v prosinci 2017 na jednání dopravního výboru pražského zastupitelstva náměstek Dolínek prohlásil, že zahájí přípravy na rekonstrukci mostu. Nakonec ovšem otočil a dnes pro změnu prosazuje jeho zbourání. Kromě toho zůstává i nadále v Praze aktuálně celá řada dalších mostů a lávek ve velmi špatném stavu a je nutné z této situace vyvodit odpovědnost.

„Petr Dolínek navíc podlehl lákadlu kumulace funkcí a pracuje nejenom jako náměstek primátora, ale vykonává i mandát poslance a v Poslanecké sněmovně. Je členem 2 důležitých výborů a 2 podvýborů. Aby toho nebylo málo, tak zastává navíc i post místopředsedy ČSSD. Pirátská strana dlouhodobě ostře kritizuje kumulaci funkcí a sama jde v tomto ohledu příkladem.“ dodává poslanec Ondřej Profant, který se funkce opozičního zastupitele po zvolení do Sněmovny vzdal.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články