Piráti k zasedání pražského zastupitelstva: zbytečná silnice za miliardy

Piráti k zasedání pražského zastupitelstva: zbytečná silnice za miliardy

Nová silnice na jihu Prahy, nákup vodovodů od společnosti Veolia, nebo sociální nájemné pro soudce a státní zástupce. O tom a o dalších věcech se jednalo na 26. zasedání pražského zastupitelstva dne 27. dubna 2017. Chtěli jsme také otevřít diskuzi o metru D a o koncepci obsazování dozorčích rad města, nicméně koalice naše body na program nezařadila.

Vestecká spojka k budoucímu skladu TESCO

Zastupitelstvo odsouhlasilo novou silnici od Vestce k dálnici D1. Není nám jasné, jestli skutečně pomůže dopravě v dané lokalitě anebo tam přivede nová auta. Silnice je pozůstatkem po starém trasování Pražského okruhu z roku 1990 (a možná ještě staršího). Přestože byl nakonec okruh posunut více na jih (a tam i postaven), původní varianta v územním plánu zůstala. Nyní tak hrozí, že se silnice postaví. „Tato silnice nemá žádný logický význam a nikoho neobslouží. Ve městě jsou rozhodně důležitější dopravní stavby - třeba to metro D, které je dokonce ve stejné oblasti,“ uvádí k záležitosti Ondřej Profant.

Investor projektu nám nebyl schopen vysvětlit, jaký je zájem na stavbě této komunikace. V okolí skoupila ornou půdu společnost TESCO a plánuje se tam postavit velký komerční areál. „Stavba silnice tak nejvíc prospěje zejména vlastníkům pozemků, neboť do nákupních center přivede zákazníky. Piráti proto navrhli, aby se vlastníci pozemků částečně podíleli na nákladech stavby, ale návrh neprošel. Stavbu Vestecké spojky odsouhlasila betonářská koalice ANO + TOP09 + ČSSD + KSČM,“ říká Jakub Michálek.

Nákup PVK od Veolie

Zastupitelstvo odsouhlasilo, že začne jednat k nákupu podílu ve firmě PVK od Veolie. PVK profituje z lukrativního kontraktu na pražskou vodu. Piráti navrhli, aby smlouvy byly vypovězeny a byla prověřena odpovědnost viníků. Praha má 3 posudky, které poukazují na neplatnost smlouvy. Nemyslíme si, že Veolia bude mít najednou dobrou vůli prodat podíl výhodně Praze. „Praha schválila záměr od Veolie správu pražské vody odkoupit. Veolia už skrze pro Prahu nevýhodné smlouvy připravila o několik miliard korun. Tento záměr jsme nepodpořili, protože se obáváme, že bez podání žaloby na neplatnost smluv Veolia město oškube podruhé,“ uvedl k záležitosti Pirát Mikuláš Ferjenčík.

Metro jako v Novosibirsku

Piráti kritizovali Radu, že nejdříve představila metro bez stanic a pak pouze jeden úsek metra D se dvěma stanicemi Olbrachtova a Pankrác. Radní Petr Dolínek se možná inspiroval v Novosibirsku, kde v roce 1987 otevřeli také metro se 2 stanicemi Sibiřská a Michailovského. Vlak tam pendloval po jedné koleji. Na rozšíření o další stanice se pak čekalo 13 let. „Považujeme to za neschopnost Rady vykupovat pozemky pro stavbu metra,“ říká Jakub Michálek.

IT strategie

Jakub Michálek interpeloval nepřítomnou primátorku Krnáčovou ohledně stavu informatiky. Od doby, co Piráti připravili Teze digitální strategie, nevznikla na Magistrátu žádná další strategie v oblasti ICT. Komise ICT se příliš neschází, agenda je chaoticky předávána do Operátora ICT a.s., neprobíhají přípravy na nové nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), úřad není schopen opravit ani vlastní web. Též se neplní strategické cíle z programového prohlášení, jakými je např. otevřený software.

Odvolání ředitele pražských hřbitovů Červeného

Rada si nechala zpracovat audit příspěvkové organizace Správa pražských hřbitovů. Audit ukázal na několik pochybení v oblasti veřejných zakázek a na jeho základě Rada odvolala uznávaného ředitele Martina Červeného. Podle nás nebyla zjištěná pochybení natolik zásadní (navíc některá z nich ředitel spolehlivě vyvrátil), aby ospravedlňovala odvolání ředitele. „Opět to vypadá na snahu současné koalice dosadit své lidi na správná místa,“ hodnotí Adam Zábranský.

O trafikách nejednat

Adam Zábranský navrhl na program jednání transparentní obsazování dozorčích rad. Tedy stanovení pravidel, aby se místa v městských firmách nerozdávaly za odměnu. Přestože nedávno vyplynul na povrch další průšvih způsobený nedostatečnou kontrolou vedení městské firmy (kauza Pražské strojírny), strká koalice hlavu do písku. Nikdo z jejich řad náš návrh nepodpořil, a tak na program zařazen nebyl. O jeho prodiskutování se přitom pokoušíme na každém zasedání pražského zastupitelstva.

Byty pro soudce za hubičku

Jakub Michálek iterpeloval Radu hlavního města Prahy ohledně politiky bydlení. Soudci, státní zástupci a manažeři patří sice k nejlépe placeným osobám v zemi, od Prahy mají ale nájemné srovnatelné se sociálně slabými. Praze tímto utíkají miliony korun. Navíc se nedostává sociálního bydlení těm, kteří jej skutečně potřebují. Vedení města na naší reakci akorát vypustilo kouřovou clonu, když se odvolávalo na staré nájemní smlouvy a neexistenci pojmu „sociální bydlení“.

Tvrdíku, vrať peníze

Na pořadu zastupitelstva bylo také projednání partnerství Prahy se Šanghají. V rámci něho navrhl Mikuláš Ferjenčík, aby část peněz, které Jaroslavu Tvrdíkovi přináší spolupráce s Čínou, věnoval státu na uhrazení ztrát ČSA z doby, kdy v nich působil. Ferjenčíkův návrh bohužel podpořilo jen 14 zastupitelů.

Metropolitní plán – hudba budoucnosti

Zastupitelstvo schválilo harmonogram tvorby nového územního plánu. Podle přijatého usnesení by měl být definitivně schválen v prosinci 2022 tedy krátce po komunálních volbách téhož roku. Piráti se obávají, že ani tento termín nebude dodržen a nejistota v územním plánování bude panovat déle. Proto jsme doporučovali zkrátit lhůty, aby byl plán dokončen již v příším volebním období.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články