Ministerstvo odmítlo řešit mimořádné zastupitelstvo v Praze, anonymové z ODS prý podpisy stáhli

Ministerstvo odmítlo řešit mimořádné zastupitelstvo v Praze, anonymové z ODS prý podpisy stáhli

V září 2016 požádali Piráti, TOP09 a ODS dopisem podepsaným všemi jejich zastupiteli o svolání mimořádného zastupitelstva na téma Pražský okruh, metro D, obsazování dozorčích rad městských firem, Lítačka a dostavba shořelého křídla Výstaviště. Primátorka se poslední den lhůty pro svolání zastupitelstva sešla s Alexandrou Udženijí (ODS), která jménem všech ostatních zastupitelů ODS podpisy stáhla výměnou za to, že body navrhované ODS budou zařazeny na nadcházející řádné zasedání Zastupitelstva, což však primátorka nesplnila.

Pirátská strana napadla stažení podpisů u Ministerstva vnitra. Dle ust. § 51, odst. 1 zákona o hl. m. Praze musí žádost podat zastupitelé písemně a k výkonu svého mandátu nemohou nikoho zmocnit. Primátorka však akceptovala stažení podpisů, podepsané pouze předsedkyní zastupitelského klubu ODS. Následně prý nahlédla do usnesení klubu, podle něhož se stažením podpisů souhlasila většina klubu. Tento dokument si ani neokopírovala. Při přešetření celého případu tak dané usnesení nebylo evidováno a tudíž ho ani nemělo k dispozici Ministerstvo vnitra. Stažení podpisů se tím opírá o pouhé dobré slovo primátorky, zatímco zákon vyžaduje písemnou formu a úkon ze strany jednotlivých zastupitelů. Postup primátorky Ministerstvo označilo za dostatečný. Požadavek, aby každý zastupitel jednal sám za sebe a osobně, potom Ministerstvo zhodnotilo jako zbytečný formalismus.

Ministerstvo vnitra podle našeho názoru postupovalo zjevně nesprávně, porušilo zákon o hlavním městě Praze i obecné právní principy vztahující se na všechny právní předpisy. Podle ministerstva může tím pádem předseda klubu mluvit za jednotlivé zastupitele. Předseda klubu může mluvit pouze za klub, který však sám o sobě nemá oprávnění žádat o svolání zastupitelstva, to může mít pouze dostatečně velká skupina jednotlivých zastupitelů.

Protože zastupitel při výkonu svého mandátu jedná sám za sebe, musí být zřejmé, kdo konkrétně svůj podpis stáhl. Teď naopak došlo k paradoxní situaci, kdy z původních všech 8 podpisů zastupitelů ODS podpis stáhl blíže nespecifikovaný počet blíže nespecifikovaných zastupitelů. S výjimkou paní Udženiji tak vlastně nyní není jasné, kdo své podpisy stáhl a kdo nikoliv. Vzhledem k tomu, že pražští zastupitelé mají jednat sami za sebe a kolektivní anonymní stažení zákon nedovoluje, je provedený úkon pro svojí neúčinnost neplatný. Je velmi smutné, když se zastupitel neumí pod své rozhodnutí podepsat.

Ke stažení podpisů musí dojít písemnou formou doručením dopisu primátorce, což zákon požaduje i pro žádost o svolání zastupitelstva. Není akceptovatelné, aby primátorka právní úkon stažení podpisu opírala o to, že jí to řekla jiná osoba nebo si to ověřovala ústně. Pokud právní úkon nemá zákonem předepsanou formu, je neplatný a nelze k němu přihlížet. To, že se zásadní právní úkony v rámci hl. m. Prahy dělají na tzv. dobré slovo, je typické podhoubí pro korupci.

Proto klub Pirátů požádá Ministerstvo vnitra o přešetření stížnosti, aby Ministerstvo vyžádalo jmenovitý seznam osob, které stáhly svůj podpis, protože jinak provedený úkon nemá žádnou právní váhu. Pokud tyto informace ve skutečnosti neexistují nebo nejsou písemně, zůstává v platnosti žádost o svolání zastupitelstva. Pokud nebude věc řádně vyšetřena a bude nám nadále na základě anonymního stažení podpisů bráněno v zákonném právu svolat mimořádné zastupitelstvo, budeme se domáhat ochrany práva u soudu.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články