Informujeme o aktualitách k dostavbě Pražského okruhu!

Informujeme o aktualitách k dostavbě Pražského okruhu!

Pražský okruh (přesněji dálnice D0, jinak také vnější okruh) slouží k tomu, aby auta projíždějící Prahou nemusela zajíždět do města a mohla ho pohodlně objet. Staví ho stát a Praha jen vykupuje pozemky na okolní zelené pásy. Ty oddělují město od silničního okruhu, tlumí hluk a zabraňují šíření prachových částic. To už samozřejmě jako Praha děláme. Kromě toho ještě zajišťujeme projekt na hasičskou stanici u Běchovic, bez které by stát nemohl okruh zkolaudovat.

Ale jak to vypadá se samotným okruhem, který ještě není v úseku 511 a hlavně ve své severní části dokončený? Co nás tedy čeká?

Úsek 511 (Běchovice – dálnice D1)

  • Pravomocné územní rozhodnutí by mělo být vydáno v dubnu 2022
  • O stavební povolení by stát měl žádat na konci roku 2022
  • Stavět začne stát zřejmě na konci roku 2023
  • Samotný povolovací proces trvá v tomto případě už 5 let, protože v roce 2018 rozhodlo ministerstvo pod vedením ANO, že povolení pro úsek 511 bude administrovat městská část Praha 22. Doufáme, že s novou vládou se povolovací procesy zkrátí.

Úsek 520 (Březiněves – Satalice)

  • Ředitelství silnic a dálnic jsme přemluvili, aby šlo do tunelové a zahloubené varianty (pravděpodobně to bude kombinace), aby měla stavba co nejmenší dopad na okolí a co nejdřív byla povolena.
  • Dělá se na EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí), vydání se očekává v únoru 2024
  • Geotechnický průzkum bude dokončen do září 2022

Úseky 518 a 519 (Ruzyně – Suchdol)

  • Zpracovává se technická dokumentace, která je podkladem pro EIA
  • EIA by mohla být podaná na ministerstvo životního prostředí v březnu 2023
  • Podařilo se najít způsob realizace, který by měl vyhovovat všem, a neměly se upravovat zásady územního rozvoje, což by mohlo ohrozit průběh povolování

Je důležité zdůraznit, že bez dokončení okruhu nelze zcela zklidnit dopravu ve městě, protože aut přijíždějících do Prahy neustále přibývá (Teď do města denně přijíždí 309 000 aut, v roce 2000 to přitom bylo jen 167 000 aut). Na druhou stranu také nejde jít cestou “ažbudeokruhismu”, podle které se musí nejdřív dokončit okruh a až potom se může dělat v dopravě cokoliv jiného.

Dopravu musíme a budeme řešit nadále hned a ruku v ruce s tím usilovat o co nejrychlejší dostavbu okruhu a tlačit na stát, aby s tím pohnul. Tyhle dvě věci se podle nás totiž musí dít souběžně.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články