Posun v přípravě Pražského okruhu. Praha vykupuje pozemky pro zelené pásy

Posun v přípravě Pražského okruhu. Praha vykupuje pozemky pro zelené pásy

Pražské zastupitelstvo na svém jednání 14. října schválilo výkup pozemků v pražské městské části Běchovice pro realizaci zelených pásů okolo Pražského okruhu. Hlasovalo pro něj 47 přítomných zastupitelů a nikdo nebyl proti

Zajištění výkupu pozemků pro zelené pásy Prahou je součástí dohody v rámci Memoranda o společné spolupráci při přípravě stavby č. 511 Pražského okruhu, které bylo uzavřeno mezi Prahou a Ředitelstvím silnic a dálnic dne 20. 6. 2017.

Jedná se o kompenzační opatření, která jsou požadována představiteli dotčených městských částí. Je to krok, který přiblíží výstavbu této důležité pražské spojky. Rozsah zelených pásů byl stanoven studií zpracovanou Institutem plánování a rozvoje a výkup předmětných pozemků je s touto studií v souladu. Současně je budoucí funkční využití vykupovaných pozemků pro zelené pásy v souladu s pořizovanými změnami územního plánu, které se týkají příslušného území. Rozsah vykupovaných pozemků byl určen na základě této studie Institutu plánování a rozvoje.

„Je samozřejmé, že okolo pražského okruhu je potřeba udělat zelené pásy. Jedná se tak o opatření, které má snižovat hluk i emise z dopravy, která bude v tomto místě velkou zátěží jak pro životní prostředí, tak pro samotné obyvatele dotčených pražských čtvrtí. Téměř kolem každé větší silnice v Praze je izolační zeleň, která je zde právě kvůli snižování negativních vlivů na životní prostředí. Jsem rád, že se postupně daří naplňovat předpoklady této důležité dopravní stavby a že jsme nakonec pozemky vykoupili,” dodává Tomáš Murňák (Piráti), místopředseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články