Piráti nesouhlasí podrazem ODS, která vycouvala z mimořádného Zastupitelstva.

03. 09. 2016
Piráti nesouhlasí podrazem ODS, která vycouvala z mimořádného Zastupitelstva.

Zastupitelé za Občanskou demokratickou stranu se po dohodě s primátorkou Adrianou Krnáčovou dohodli, že stáhnou všechny své podpisy z žádosti o konání mimořádného zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy.

  1. Trváme na tom, aby se Zastupitelstvo konalo a projednalo všechny zařazené body, tj. politické trafiky, dostavbu pražského okruhu a metra D, Lítačku a rekonstrukci holešovického Výstaviště.
  2. Vyjednání paní Udženije z ODS za našimi zády a v rozporu s odevzdanou žádostí podepsanou všemi zastupiteli ODS považuji za neseriózní. Vyvolává to pochybnosti, co za to ODS dostala. Faktem je, že ODS díky hlasům ANO získala na začátku volebního období placenou předsedkyni kontrolního výboru. Díky tomu nikdo nekontroluje kauzy ODS za Pavla Béma, který zůstává členem ODS.
  3. Zákonné podmínky pro svolání zasedání Zastupitelstva byly splněny a Krnáčová měla nejpozději dnes zasedání svolat (viz citace zákona níže). Pokud primátorka Zastupitelstvo nesvolá nebo všechny body nezařadí na řádné Zastupitelstvo, budeme se bránit stížností k Ministerstvu vnitra.

Žádost o svolání Zastupitelstva byla Magistrátu doručena dne 25. 8. 2016, primátorka byla povinna svolat zasedání tak, aby se konalo nejpozději v příští pátek 9. 9. 2016. Měla tak učinit nejpozději dnes, 2. 9. 2016.

§ 60 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

(2) Primátor hlavního města Prahy je povinen svolat zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy na základě písemné žádosti alespoň jedné třetiny všech jeho členů. Zasedání se v takovém případě musí konat nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy byla doručena písemná žádost, která musí obsahovat předmět jednání, Magistrátu hlavního města Prahy.

(3) Magistrát hlavního města Prahy informuje občany hlavního města Prahy o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy na úřední desce11a) Magistrátu hlavního města Prahy, a to nejméně 7 dní před jeho konáním. (…)

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha musí vymáhat škodu za Opencard po Bémovi
29.09.2015

Praha musí vymáhat škodu za Opencard po Bémovi

Předseda klubu Pirátů v pražském zastupitelstvu Jakub Michálek dnes představil první díl analýzy kauzy Opencard. V téměř 40 stránkové analýze se podrobně zabýval počátkem projektu Opencard, tj. schválením projektu v Zastupitelstvu hl. m. Prahy a dále...