Krnáčová s Udženijí zablokovaly Zastupitelstvo nelegálně, potvrzuje dokument

21. 09. 2016
Krnáčová s Udženijí zablokovaly Zastupitelstvo nelegálně, potvrzuje dokument

Pirátská strana právě od Magistrátu obdržela dokument, který potvrzuje, že primátorka Krnáčová odmítla svolat mimořádné zasedání Zastupitelstva nelegálně. Dokument totiž neobsahuje podpisy jednotlivých zastupitelů, ale pouze podpis Alexandry Udženiji.

Udženija v dokumentu oznamuje, že „odvolává podpisy členů klubu zvolených za ODS“. Tím ale Udženija překročila svoji pravomoc, protože nemůže jednat jménem ostatních zastupitelů. Zákon totiž výslovně stanoví, že „členové zastupitelstva hlavního města Prahy jsou povinni vykonávat svůj mandát osobně“ (§ 51 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze). K odvolání podpisů tedy vůbec nedošlo a Krnáčová měla zastupitelstvo svolat podle žádosti.

„Tímto dokumentem je doloženo, že primátorka Krnáčová s místopředsedkyní ODS Udženijí nelegálně zablokovaly mimořádné Zastupitelstvo. Předložený dokument jsme zaslali Ministerstvu vnitra, které kvůli primátorce Prahu vyšetřuje pro podezření z porušení zákona o hlavním městě Praze. Je zde vážné podezření, že primátorka Krnáčová nelegálně znemožnila opozici její zákonné právo upozornit mimořádným zastupitelstvem na přehlížená témata, což je v demokratickém státě nepřípustné. Mrzí nás, že si to primátorka patrně ani sama neuvědomuje. Čekáme nyní na rozhodnutí Ministerstva vnitra. Vzhledem k tomu, že koalice zablokovala body i na řádném jednání, trváme na podané žádosti o mimořádné zastupitelstvo.“

Dokument, na základě kterého Krnáčová odmítla svolat Zastupitelstvo, byl podle podacího razítka vyhotoven poslední den lhůty pro svolání (v pátek 2. září 2016). O svolání mimořádného zastupitelstva požádalo v srpnu 23 zastupitelů TOP09, ODS a Pirátů a na programu mělo být řešení pražského okruhu, politické trafiky v dozorčích radách, plánování metra D, dostavba shořelého křídla holešovického Výstaviště. Navzdory příslibu Krnáčové koalice na řádném zasedání zastupitelstva projednání všech bodů s výjimkou Lítačky zablokovala.

Piráti věří, že na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra bude zjednána náprava. Pokud by však i nadále docházelo k blokování mimořádného zastupitelstva ze strany primátorky, mohlo by jít dokonce o zneužití pravomoci úřední osoby nebo maření úkolu úřední osoby z nedbalosti, které jsou postižitelné podle trestního zákoníku.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články