Hřib: Udělali jsme velké množství práce. Nerozumím tomu, v čem vidí pan předseda Pospíšil tak zásadní problém

10. 12. 2019
Hřib: Udělali jsme velké množství práce. Nerozumím tomu, v čem vidí pan předseda Pospíšil tak zásadní problém

Po pravdě nerozumím tomu, v čem vidí pan předseda Pospíšil tak zásadní problém. Podle mě se tedy musí jednat o nějaké nedorozumění. Vyhodnocení plnění koaličního programu po roce práce koalice se nebráníme. Naopak jsme prosadili do koaličních mechanismů půlroční plány, díky kterým plnění programu kontrolujeme ve spolupráci se sekretariáty radních průběžně. Podařilo se mi také na magistrátu prosadit zavádění projektových řízení u komplexních záměrů.

Výzvu pana předsedy zastupitelského klubu Spojených sil Pospíšila vítám a rád se s ním setkám, abych mu práci všech radních osobně odprezentoval. Jsem totiž přesvědčen, že se udělalo velké množství práce. S radními jak za TOP 09, STAN a Prahu sobě se mi totiž velice dobře spolupracuje. Jsou to skuteční odborníci, kteří ženou Prahu k lepšímu.

Bydlení je pro Prahu klíčové téma, kterým se zabývá několik členů rady. Petr Hlaváček (za TOP 09) jako náměstek pro územní rozvoj řeší zrychlení komerční výstavby, Adam Zábranský (Piráti) jako radní pro bydlení řeší městské byty a Hana Marvanová (STAN) řeší družstevní bydlení.

U družstevního bydlení se nám podařilo dohodnout už v pondělí odpoledne na koaličním jednání na dalším postupu. Ten spočívá v úpravě zadání odborné analýzy a po průzkumu trhu bude zakázka neprodleně vyhlášena. Na tom byla tedy shoda už před jednáním krajského výboru TOP09.

Náměstkovi Petru Hlaváčkovi se podařilo se mimo jiné zpracovat velké množství změn územního plánu a vytipovat pozemky, které lze v relativně krátké době aktivovat pro městskou bytovou výstavbu. Dále se společně s radní Hanou Marvanovou zabývá připomínkováním stavebního zákona, kde Praha primárně nesouhlasí s omezením pravomocí samospráv při územním plánování.

Radní Adam Zábranský se zasloužil o velký posun v problematice městského bytového fondu. Díky jeho práci jsme s prvními pěti městskými částmi jsme uzavřeli memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze. Z volného bytového fondu pak vyčlenil 40 bytů vhodných pro rodiny z ubytoven. Navýšil o 10 % počet bytů pro lidi vykonávající pro město potřebné profese, jako jsou například zdravotníci, policisté či učitelé. Nechal provést analýzu bytového fondu hlavního města Prahy, připravil dotační program na rekonstrukce volných bytů svěřených městským částem s alokací 500 milionů Kč. Díky jeho práci byly také zahájeny rekonstrukce bytů svěřených magistrátu, přičemž prvních 150 bude hotovo do konce roku.

Já osobně mám na starosti, dle radou schváleného rozdělení gescí, konkrétně zahraniční vztahy, EU fondy a IT. Proto jsem představil nedávno prototyp nového Portálu pražana, kde si budou moci lidé vyřídit své záležitosti s městem. Ostatní oblasti mají své gesčně příslušné radní, kteří každodenně hledají shodu s koaličními partnery na dalším rozvoji města.

Dodatek

V průběhu úterý, 10. prosince, odsouhlasil Zastupitelský klub Pirátů usnesení s následujícím zněním: „Zastupitelskému klubu Pirátů v Zastupitelstvu hlavního města Prahy záleží na vyjasnění situace s TOP 09. Žádáme proto TOP 09, aby nás její zástupci seznámili s konkrétními výhradami k práci primátora, případně s dalšími konkrétními náměty ke zlepšení vzájemné spolupráce, které si važíme.“

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články