Starosta Lomecký a jeho kolegové z Rady MČ Praha 1 po prohraných volbách poškozují Prahu 1

Starosta Lomecký a jeho kolegové z Rady MČ Praha 1 po prohraných volbách poškozují Prahu 1

Praha, 1. listopadu 2018 – Představitelé strany TOP 09 na Praze 1 se po neúspěchu v komunálních volbách snaží získat maximum pro své loajální členy a nebo sympatizanty. Přestože strana TOP 09 utrpěla na Praze 1 porážku, její představitelé, kteří jsou stále ještě členy Rady Městské části Praha 1, tuto skutečnost nerespektují a z pozice dosluhujících radních přijímají rozhodnutí, kterými podle Pirátů poškozují Prahu 1.

Přestože od komunálních voleb uplynul již téměř měsíc, dalo by se očekávat, že výkonné orgány obcí nebudou přijímat zásadní rozhodnutí veškerá jejich činnost bude mít pouze udržovací povahu. Na Praze 1 je opak pravdou. Podle Pirátů byly výsledky voleb na Praze 1 napadeny u soudu proto, aby se tím prodloužilo období vládnoucí skupiny osob kolem starosty Lomeckého. Rada městské části Prahy 1 zasedá každý týden a pokaždé přijímá některá rozhodnutí, kterými městskou část a její občany poškozuje, věří Piráti. To vše přesto, že členové rady byli opakovaně vyzváni, aby tak nečinili.

Člen České pirátské strany a nově zvolený zastupitel David Bodeček v této souvislosti upozorňuje zejména na schválení záměru změny doby pronájmu nebytových prostor v lukrativním centru Prahy (palác Lucerna) o výměře 186 m2 za částku 12 tis./měsíc, změnu doby pronájmu nebytových prostor v ulici Příčná o výměře 326 m2 za částku 15 tis./měsíc, dále na schválené záměry k privatizaci bytů osobám úzce spojenými s TOP 09. Mezi přijatými usneseními jsou dále změny nájemních smluv u nebytových prostor v ulici Pařížská, Újezd, dále nájemní vztah k prostorám na Petřínských terasách. A to vždy ve spojitosti s osobami spojenými s dosluhující vládnoucí garniturou Prahy 1. Bodeček k tomu uvádí:

„Většina žádostí o změnu v nájemních smlouvách byla na úřad doručena dva až tři dny po nedávných komunálních volbách. Ke schvalování dochází v rekordní době, stejně tak tomu je i při jejich vyvěšení na úřední desku. Cílem je, aby finální rozhodnutí schválili dosluhující rada a nová politická garnitura neměla možnost smlouvy vypovědět.“

Mezi přijatá usnesení, která vzbuzují údiv, dále patří snížení počtu pracovníků radnice Prahy 1, přestože je dlouhodobě známý její podstav. Bodeček k tomu doplňuje na základě získaných podkladů:

„Radní se 16. října 2018 usnesli na nutnosti snížit počet úředníků, přestože jim byl předložen návrh na jejich navýšení. Pravděpodobná změna byla způsobena tím, aby nekvalitní pracovníci spojení se starostou Lomeckým a jeho partnerkou Veronikou Blažkovou odešli s tučným odstupným. Jak k tomu přijdou úředníci, kteří ke své práci přistupují zodpovědně a jsou k radnici loajální? Této nekalosti bych rád zabránil.“

„Radní zřejmě neunesli výsledek voleb a chtějí Městskou část Praha 1 ještě co nejvíce poškodit a připravit nově zvoleným zástupcům komplikace. Důležité je, že řadu přijatých rozhodnutí musí schválit zastupitelstvo a věřím, že to se nenastane. Bohužel pro změnu nájemních smluv je dostačující souhlas rady. Doufám, že v některých případech nově složená rada provede okamžitou revokaci,“ dodal Bodeček.

Upozornění na probíhající nestandartní kroky na Praze 1 ze strany starosty Lomeckého, člena TOP 09, bylo v minulém týdnu otevřeným dopisem zasláno vedoucím představitelům této strany Jiřímu Pospíšilovi a Karlu Schwarzenbergovi. Oba byli požádáni o součinnost, aby konání člena jejich strany, dosluhujícího starosty Lomeckého, zabránili.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články