Zdeněk Hřib zaslal otevřený dopis předsedovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi

14. 04. 2019
Zdeněk Hřib zaslal otevřený dopis předsedovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi

Praha, 14. dubna 2019 – Primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) odeslal otevřený dopis předsedovi TOP 09 Jiřímu Pospíšilovi v návaznosti na jeho nepřesná vyjádření do médií v minulých týdnech. Jiří Pospíšil je zároveň předsedou klubu Spojené síly pro Prahu v rámci pražské magistrátní koalice. Zdeněk Hřib Pospíšilovi v dopise vytýká především jeho nekonzistentní postoje, liknavý přístup k práci pro Prahu, účelové prohlášení do médií a snahu TOP09 o dosazování politických trafikantů.

Jiří Pospíšil se mediálně staví do pozice ochránce práv zaměstnanců, ale přitom právě on osobně navrhl jako ministr spravedlnosti v dresu ODS novelu zákona o obchodních korporacích se zrušením zástupců zaměstnanců v podnicích. Kvůli TOP09 pak došlo k tomu, že zaměstnanci plynáren ztratili zákonný nárok na své zástupce v dozorčí radě. Místa plánovaná ke zrušení v dozorčí radě Pražské plynárenské a.s. pak nejsou obsazena reálnými zástupci zaměstnanců, ale zástupci managementu, kteří tak kontrolují především sami sebe, přestože mediálně prosluli neprůhlednými marketingovými zakázkami.

Piráti do dozorčí rady Pražská plynárenská a.s. nenominovali žádného svého člena, ale výhradně nestranické odborníky, kteří prošli otevřeným výběrovým řízením. Naopak právě TOP09 plánuje dosadit svého člena a sponzora a bývalého asistenta Miroslava Kalouska jako politického trafikanta na významnou pozici v této společnosti. TOP09 také za 6 měsíců od voleb nebyla schopná odvolat z dozorčí rady dceřiné společnosti plynáren pravomocně odsouzeného podvodníka Karla Březinu.

Primátor také v dopise upozorňuje na evidentní porušování pravidel koaliční smlouvy a vyzývá ho k aktivnější osobní účasti na jednáních pražské koalice, které Pospíšil zanedbává. Pospíšil by se dle primátora neměl snažit mediálně zviditelňovat před nadcházejícími volbami na úkor Prahy. Naopak by se měl soustředit na plnění programu, jehož součástí je také zvyšování transparentnosti městských společností. Piráti i z pozice opozice v minulosti aktivně řešili netransparentní hospodaření ve společnosti Pražská plynárenská a.s. Radní Adam Zábranský s plynárnami vyhrál spor na úrovni Ústavního soudu o poskytování informací, ale plynárny mu nadále odmítají informace poskytnout.

V otevřeném dopise Zdeněk Hřib píše:

Vážený pane předsedo,

přestože s oběma radními za TOP09 je vzájemná spolupráce velmi dobrá, Vaše aktuální pokusy zatahovat Prahu do Vaší osobní kampaně k eurovolbám považuji za zcela nevhodné.

V pražské koalici nemáme prakticky žádný věcný konflikt nebo ideový problém. Jediným problémem je nedodržování dohod a Vaše snaha o předvolební zviditelnění. Opravdu jsem nečekal, že když se dohodnu na analýze anonymizovaných dat z elektroměrů s oběma radními za TOP09, jejichž gescí se to týká, tak že za to budu následně předsedou TOP09 nálepkován jako „komunista“. Teď se v pondělí na koncepční poradě shodla městské rada, že chce snížit počet členů dozorčí rady Pražské plynárenské o zástupce managementu. Vy jste na této schůzce ani nebyl a přitom o tom dáváte nepravdivá vyjádření do médií, jak bráníte zaměstnance před Piráty. Situace je o to více bizarní, že skuteční zaměstnanci Pražských plynáren ztratili zákonný nárok na své zástupce v dozorčí radě podniku právě díky Vám. To Vy jste coby ministr spravedlnosti ještě v dresu ODS předložil ve sněmovně návrh na zrušení těchto zástupců u podniků nad 50 zaměstnanců a s pomocí hlasů TOP09 byl tento návrh schválen. Následně TOP09 (spolu s KSČM) hlasovala pro znovuzavedení tohoto nároku, ale až od hranice 500 zaměstnanců. Zaměstnanci podniků mezi 50 a 500 zaměstnanci tedy nemají zástupce zaměstnanců v dozorčích radách právě díky TOP09 a zejména díky Vám osobně. Skutečnost, že se na tomto tématu přiživuje ODS a ANO, kteří byli ve sněmovně proti znovuzavedení toho nároku dokonce i od hranice 500 zaměstnanců, je pak více než úsměvné. Zásadní je však také to, že v případě Pražské plynárenské a.s. nejde o zástupce zaměstnanců, ale ve skutečnosti jde o zástupce managementu, zodpovědné například za zakázky. Ti by tak měli kontrolovat v dozorčí radě sami sebe, což je naprosto absurdní. Zvláště pokud je jedním z nich Miroslav Vránek, šéf marketingu plynáren, který mediálně proslul neprůhlednými zakázkami za desítky miliónů na marketingové služby zadávané napřímo firmám, které jsou až na výjimky v oboru prakticky neznámé.

Kromě toho, že se neúčastníte zásadních jednání pražské koalice, je také problém v tom, že nepovažujete zjevně za důležitou komunikaci s ostatními představiteli koaličních klubů nebo se mnou. Závěry jednání vašeho pátečního klubu magistrátních zastupitelů ke koaličním tématům se tak nedozvídám od Vás, ale z médií. Stejně tak jste nepovažovali za potřebné o tom výsledku informovat ani předsedkyni našeho klubu Michaelu Krausovou. Tento postup je přitom nejen z mého pohledu nekolegiální, ale především ve zjevném rozporu s koaliční smlouvou.

Pražské plynárny byly v centru pozornosti Pirátů již v minulém období, kdy jsme byli v opozici. Nynější radní Pirátů pro transparentnost, Adam Zábranský, ostatně vyhrál s plynárnami spor na úrovni Ústavního soudu o poskytování informací. Bohužel mu plynárny stále odmítají informace poskytovat. Nerespektování nálezu Ústavního soudu je nutné neprodleně řešit i s ohledem na to, že koalice má v programu také transparentnost městských firem. Vaše velké selhání vidím také v tom, že jste dosud nedokázal zajistit odvolání pravomocně odsouzeného podvodníka Karla Březiny z dozorčí rady Pražská plynárenská Distribuce a.s. Majetkové podíly města má přitom v gesci TOP09 a stejně tak váš zastupitel je i předsedou představenstva holdingu plynáren. Nechápu, proč TOP09 nebyla schopná tento jednoduchý úkon dosud provést, přestože je už 6 měsíců po volbách.

Jednoznačně musím také odmítnout Vaše tvrzení, že se snažíme do dozorčí rady Pražská plynárenská a.s. dosazovat politické trafikanty. V dozorčí radě Pražská plynárenská a.s. není ani jeden člen Pirátů, jsou tam pouze námi nominovaní nestraníci s odpovídající odborností (auditor a právník), kteří prošli otevřeným výběrovým řízením. Naopak vy se snažíte protlačit do představenstva Pražská plynárenská a.s. na pozici finančního ředitele Tomáše Tesaře, člena a sponzora TOP09, jehož nejrelevantnější pracovní zkušenost pro tuto pozice je fakt, že byl asistentem Miroslava Kalouska. Jen stěží si lze představit ukázkovější případ politické trafiky, než je tento záměr TOP09, který Piráti jednoznačně odmítají.

Doufám proto, že si najdete při své kampani do Evropského parlamentu chvilku i na Prahu a dorazíte na plánovanou schůzku k tomuto tématu. Není možné, aby se něco v koalici dohodlo a za pár dní přiletěl Jiří Pospíšil z Bruselu a všechno bylo jinak. Proto také doufám, že se budete od teď už osobně účastnit i dalších zásadních pražských jednání, které se ostatně právě kvůli Vám posouvaly v čase tak, abyste na nich mohl být přítomen. Praha si opravdu nezaslouží, aby byla obětí politikaření a osobních kampaní.

S pozdravem

MUDr. Zdeněk Hřib

Pro úplnost přidávám i odkazy klíčová fakta:

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články