Piráti: Vědeckotechnický park je pro Prahu důležitý z hlediska rozvoje inovací ve městě

Piráti: Vědeckotechnický park je pro Prahu důležitý z hlediska rozvoje inovací ve městě

Důležitou součástí pirátského volebního programu jsou věda, výzkum a inovace. Za vůbec nejvýznamnější projekt v tomto segmentu považujeme vznik Vědeckotechnického parku, který dosud hlavnímu městu chybí. Piráti mají vytipovaných několik lokalit, kde by toto žádané místo pro setkávání lidí z akademické sféry, byznysu a se zázemím pro vědeckou činnost mohlo vniknout. Zdroje na výstavbu tohoto centra budou zajištěny převážně z evropských prostředků, které Praha získá v roce 2023. Hlavní město je v posledním roce také velmi úspěšné při realizaci mezinárodních projektů ve spolupráci s dalšími evropskými městy, v nichž plánují Piráti po volbách pokračovat.

Praha je motorem české ekonomiky, který vytváří více než čtvrtinu hrubého domácího produktu, přičemž přes 80 % generuje sektor služeb. Hlavní město je sídlem 27 vysokých škol, z toho 8 veřejných a 1 státní, kde loni studovalo téměř 40 % ze všech vysokoškoláků v ČR. Více než polovina cizinců studujících v Česku si vybírá Prahu, která dlouhodobě usiluje o obraz multikulturního a k cizincům přátelského města. Hlavní město vede i v počtu podnikatelů - přes 22 % českých ekonomických subjektů sídlí v Praze a na rozdíl od regionů jsou zde více zastoupeny malé a střední podniky, které významně přispívají k rozvoji inovací. Je také regionem s nejvyšší koncentrací vědeckých a výzkumných pracovníků, kteří přihlašují nejvyšší počet patentů. Začínající podnikatelé se zde mohou hlásit o podporu z národních i regionálních zdrojů a k dispozici je jim široká paleta inkubačních a akceleračních programů, ať již veřejných, privátních nebo univerzitních.

“Praze by bezesporu slušel vlastní vědeckotechnický park. Ten na jedné neutrální půdě propojí nadějné vysokoškolské studenty, startupy i vědeckou obec. Na tento záměr přesměrujeme peníze z evropských fondů, které se nám vrátí z programu COVID Praha, kde pomohly pražským podnikatelům v úvěrových zárukách. Už teď finance z evropských fondů efektivně využíváme na konkrétní projekty v městské společnosti Operátor ICT, při aktivitách spolku prg.ai, v Pražském inovačním institutu nebo Pražském podnikatelském a inovačním centru,” říká, Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Mohlo by se zdát, že Praha má v ekonomické oblasti skvěle našlápnuto a i s ohledem na vysokou úroveň mezd a celkovou rozvinutost regionu, který se dlouhodobě řadí mezi 10 nejbohatších v rámci EU, zde vše funguje na výbornou. Bohužel je zde celá řada faktorů, které Praze brání v tom, aby byla ještě úspěšnější a i v dlouhodobém horizontu zvládla čelit konkurenci zahraničních měst, a to jak z pohledu lákání talentovaných pracovníků, tak také investic nebo nových vědeckých a výzkumných projektů. Odborníci vidí pražské inovační prostředí jako roztříštěné a nejednotné. Vnímají nízkou míru spolupráce mezi veřejnou sférou, výzkumníky a podnikateli. Inovační firmy sídlící v Praze jsou častěji v pozici následovatelů či adoptérů cizích technologií, nikoli technologickými lídry. Negativně je hodnocena kvalita a úroveň přípravy absolventů VŠ s ohledem na rigidní výukové metody, přičemž mezi studenty jen malá část zvažuje vydat se do budoucna cestou vlastního podnikání. V neposlední řadě Praha ve srovnání s jinými evropskými městy zaostává také v míře komercializace a internacionalizace vědeckých a výzkumných aktivit, kde chybí také významnější mezioborová spolupráce.

Expertní panel, který během jara mapoval potenciál a příležitosti ekonomického rozvoje, identifikoval tři oblasti podpory inovací, na které by se Praha měla prioritně zaměřit. Vedle vytvoření nabídky nových finančních nástrojů pro startupy je to podpora mezinárodní spolupráce a zejména pak výstavba nové fyzické inovační infrastruktury. Proto se Piráti rozhodli mezi své priority zařadit založení a vybudování vlastního vědeckotechnického parku (VTP). Jedná se o koncept, který se osvědčil v jiných českých městech (Brno - JIC, Ostrava - MSIC) i v zahraničí.

“V pražském provedení by měl nabídnout zejména prostory pro mezioborové setkávání, kanceláře pro startupy, inovativní firmy a oborové neziskové organizace, inkubační, akcelerační a mentoringové služby, program vzdělávání a workshopů v oblasti podnikání a také specializované laboratorní a výukové prostory. Pro zajištění udržitelného fungování počítáme s vytvořením silného produkčního týmu, který bude také komunikovat s partnery, lákat zahraniční talenty a vyhledávat příležitosti pro realizaci grantových a evropských projektů,” popsal rozsah agendy VTP Jaromír Beránek, předseda Výboru pro IT a Smart City.

Úspěšné vybudování a provoz VTP je podmíněné ochotou ke spolupráci na straně všech aktérů lokálního inovačního ekosystému. Na projektu by vedle agentury CzechInvest a Českého vysokého učení technického, s nimiž je idea průběžně konzultována, měla s hlavním městem spolupracovat také Univerzita Karlova, další pražské výzkumné vysoké školy a samozřejmě také soukromý sektor, který je důležitým partnerem v oblasti komercializace výstupů a zajištění rizikového financování startupů. Záměrem Pirátů je oslovit co nejširší spektrum aktérů prostřednictvím Pražské inovační rady a tzv. oborových inovačních platforem, které fungují v rámci projektu Prague Smart Accelerator. S ohledem na dlouhodobé profilování Prahy jako lídra v oblasti vědy a výzkumu v oborech umělé inteligence, biotechnologií, kosmických technologií a kulturních a kreativních oborů by se první partnerství měla rodit v těchto disciplínách a na jejich pomezí.

Důležitá je také otázka umístění a fázování rozvoje VTP. Ze zvažovaných lokalit na Strahově, v Letňanech, na Výstavišti a v Ruzyni se v tuto chvíli jako nejvhodnější jeví oblast Strahova v prostorech tribun Velkého strahovského stadionu, který je možné postupně rekonstruovat a upravit podle aktuálních potřeb a finančních možností města. Stadion se nachází v centrální části města v bezprostředním sousedství kolejí ČVUT s kapacitou 4700 lůžek, v příštích letech k němu povede nová tramvajová a trolejbusová trať, jež ho propojí s metrem Dejvická a s centrem města, později také s kampusem ČZU v Suchdole.

“Věříme, že tyto ingredience pomohou kolem VTP vybudovat nadšenou komunitu podporovatelů a pravidelných návštěvníků a pražský inovační ekosystém tak konečně najde přirozené místo pro setkávání, vědu a výzkum a vytváření nových projektů evropské úrovně. Myslíme také na budoucí talenty, a proto plánujeme v rámci doprovodných aktivit zřídit i zájmové kroužky pro děti a mládež a v co nejširší míře zpřístupnit laboratoře mladým vědcům,” dodává Jaromír Beránek.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole
10.01.2024

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole

Registrace do již 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu, jehož cílem je nakopnout inovační kulturu v Praze, jsou ode dneška otevřeny. Letošní ročník pro hlavní město kompletně organizuje jeho městská společnost Operátor ICT (OICT)....