Praha vytipovala vhodná území pro rozvoj inovativního průmyslu a spolupracovat bude i na vytvoření Vědecko-technologického parku

Praha vytipovala vhodná území pro rozvoj inovativního průmyslu a spolupracovat bude i na vytvoření Vědecko-technologického parku

Představitelé hlavního města diskutovali na konferenci nazvané Rozvoj města pro průmysl a inovace, která se konala ve středu 28. února 2024, se zástupci inovativního průmyslu, odborníky na plánování měst i se zástupci akademické sféry o budoucnosti a rozvoji průmyslu v Praze. Společně hledali také možnosti pro vznik městského Vědecko-technologického parku.

Hlavním tématem konference byla budoucnost průmyslu v Praze a během prezentací i diskusí byla představena analýza produkčních a rozvojových ploch Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Diskutovalo se o jejich možném využití, větší spolupráci veřejného a soukromého sektoru i o možnostech vzniku Vědecko-technologického parku. Ten by měl pomoci vytvořit ekosystém, technologické i znalostní podhoubí pro inovátory, a katalyzovat tak zejména mezioborové projekty, které mají potenciál skokových zlepšení.

„Inovativní a udržitelný průmysl je jedním z klíčových cílů rozvoje hlavního města. Máme nadefinovaná vhodná rozvojová území a díky konferenci známe také aktéry z akademické i soukromé sféry, kteří se pro město mohou stát klíčovými partnery při naplňování tohoto cíle,” uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.

Účastníci konference včetně zástupců Akademie věd České republiky, Univerzity Karlovy a ČVUT se shodli na potřebě spolupráce mezi městem, akademicko-vědeckou sférou a soukromým sektorem, díky které mohou být vhodné rozvojové lokality transformovány směrem k inovativnímu konkurenceschopnému průmyslu evropského měřítka. Tomu napomůže právě také vznik Vědecko-technologického parku.

„Spojení témat podpory inovací a rozvoje území Prahy, jeho potenciálu a potřeb bylo jedinečné. Díky konferenci jsme měli možnost setkat se najednou se zástupci akademické sféry, státní (ministerské) sféry a soukromého sektoru. Budeme rádi, pokud se do spolupráce a samotného vzniku Vědecko-technologického parku zástupci všech těchto skupin zapojí. Pak budeme mít možnost vybudovat prostor, kde se budou potkávat odborníci napříč obory a těmito sférami. Jejich propojením budou vznikat inovativní nápady, které si najdou své zákazníky ve veřejném prostoru i komerčně. Praha pak bude centrem inovací v evropském i světovém měřítku,“ říká radní pro oblast ICT, Smart City, vědu, výzkum a inovace Daniel Mazur.

„Město disponuje vícero nemovitostmi jako je například Strahovský stadion nebo Malešicko-hostivařská průmyslová zóna, které by mohly být vhodnými lokalitami pro Vědecko-technologický park,“ připojuje se radní pro majetek, transparentnost a legislativu Adam Zábranský.

„Časový horizont vzniku parku a přidělení peněz, ať investičních nebo následně provozních, se bude odvíjet jak od zvolené lokality, tak od spektra služeb, které bude Vědecko-technologický park nabízet,“ doplňuje radní Mazur.

Na území Prahy působí desítky výzkumných organizací, ústavů, vysokých škol, inkubátorů, vývojových center i Fablabů inovativních firem. Vědecko-technologický park může sehrát významnou roli ve spolupráci mezi nimi. Tato zásadní role doposud v Praze ve srovnání s dalšími evropskými městy i některými českými regiony chybí.

Středeční konference přinesla také jedinečné mezioborové spojení. Ke společným diskusním stolům zasedli vědecko-techničtí odborníci z oblasti inovativního průmyslu, zástupci veřejného sektoru, ale také odborníci na plánování a rozvoj měst.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole
10.01.2024

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole

Registrace do již 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu, jehož cílem je nakopnout inovační kulturu v Praze, jsou ode dneška otevřeny. Letošní ročník pro hlavní město kompletně organizuje jeho městská společnost Operátor ICT (OICT)....