Praha schválila Akční plán inovační RIS3 strategie s podpořenými projekty s rozpočty téměř 9 miliard korun

Praha schválila Akční plán inovační RIS3 strategie s podpořenými projekty s rozpočty téměř 9 miliard korun

Akční plán pražské inovační strategie s celkem 25 inovačními projekty schválila na svém zasedání Rada hl. m. Prahy. Všechny projekty byly podpořeny v rámci dotačního programu Asistenční vouchery v projektu Prague Smart Akcelerátor. Celkem byly podpořeny projekty v přípravných fázích ve výši téměř 10,5 milionu korun. Jedná se o projekty z oblastí umělé inteligence v dopravě, nových technologií 3D tisku, strojového učení, inovativních technologií automatizace a robotizace ve stavebnictví nebo vzdálené diagnostiky ve zdravotnictví. Celková částka, o kterou schválené projekty budou dále usilovat na svou realizaci z národních a mezinárodních zdrojů, je téměř 9 miliard korun.

„Praha si musí cíleně budovat pověst města, které aktivně podporuje výzkumné a inovační aktivity, jinak ztratí svoji pozici mezi ostatními evropskými městy. Podobné programy pomáhají nejen posílit spolupráci mezi výzkumným a podnikatelským sektorem, přispívají ke vzniku nových produktů a služeb, ale také zvýší konkurenceschopnost podniků, zaměstnanost a vznik nových vysoce kvalifikovaných míst,” sdělil Daniel Mazur, radní pro Smart City, IT a vědu a výzkum.

Program Asistenčních voucherů vyhlásilo hlavní město společně s Pražským inovačním institutem pro vysoké školy, vědecko-výzkumné instituce, ale také pro podniky a firmy, které mají sídlo nebo pobočku v Praze. Program byl součástí tříletého projektu Prague Smart Accelerator (PSA). Z 85 procent jsou vouchery hrazeny z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a zbylých 15 procent finančně pokrývá Praha. Schválení projektů doporučila na svých jednáních Pražská inovační rada, která je poradním orgánem Rady hl. m. Prahy pro rozvoj inovačního ekosystému Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Pražský herní průmysl zamířil do Turecka
26.10.2021

Pražský herní průmysl zamířil do Turecka

Zástupci nejúspěšnějších českých herních firem představili minulý týden pražský herní průmysl tureckým podnikatelům, vývojářům a akademikům. Cílem bylo navázat spolupráci na společných projektech a podpořit pražský kulturní a kreativní průmysl v mezinárodním měřítku. Cestu zajistil...