Nový dotační program podpoří inovační akce částkou pět milionů korun z rozpočtu Prahy

Nový dotační program podpoří inovační akce částkou pět milionů korun z rozpočtu Prahy

Rada hl. m. Prahy v pondělí schválila Program na podporu akcí v oblasti inovací v hlavním městě pro rok 2024. Program spouští město s cílem poskytovat podporu inovačním akcím systematicky a předvídatelně. K financování akcí z tohoto programu Praha pro rok 2024 vyčlenila 5 milionů korun.

Program je určen k podpoře dvou typů akcí: Na podporu akcí k popularizaci a vzdělávání v oblasti inovací Praha vyčlenila 3 miliony korun. Další 2 miliony korun jsou určeny na podporu akcí typu veletrhů, výstav a fór, které pomáhají propojovat a rozvíjet startupy a malé a střední podniky v oblastech umělé inteligence, vesmírných aktivit, biotechnologií, urbánních inovací a inovací ve vzdělávání, které vyplývají z platné Regionální inovační strategie hlavního města Prahy (RIS3).

„Praha dlouhodobě podporuje akce uvedeného druhu, jen v uplynulých 3 letech vyhověla žádostem v objemu milionů korun. Hlavním cílem vytvoření dotačního programu je zpřehlednění procesu poskytování dotací s tímto účelem, maximální transparentnost dotačního prostředí a podpora rozvoje inovačního ekosystému v hl. m. Praze,“ říká radní pro oblast ICT, Smart City, vědy, výzkumu a inovací Daniel Mazur.

O dotace budou moci v termínu od 13. května 2024 do 24. května 2024 žádat pořadatelé akcí, které se již konají opakovaně na území hl. m. Prahy, mají minimálně dvouletou historii a prezenční účast nejméně 200 registrovaných zájemců.

Podstatná část programu musí být v souladu s cíli Regionální inovační strategie hlavního města Prahy, jako je podpora nadaných žáků od počátku jejich vzdělávání, zvýšení míry podnikatelství absolventů terciárního vzdělávání, usnadnění rozvoje nových inovativních malých a středních podniků a rozvoj inovační infrastruktury pro začínající inovativní firmy.

Maximální výše dotace na jednotlivou akci je 1 milion Kč. Žádosti posoudí Komise Rady hl. m. Prahy pro vědecko-technologický park a inovační prostředí metropolitní oblasti Prahy a o udělení dotací následně rozhodne Rada hl. m. Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole
10.01.2024

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole

Registrace do již 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu, jehož cílem je nakopnout inovační kulturu v Praze, jsou ode dneška otevřeny. Letošní ročník pro hlavní město kompletně organizuje jeho městská společnost Operátor ICT (OICT)....