Praha schválila technickou aktualizaci své inovační strategie

Praha schválila technickou aktualizaci své inovační strategie

Rada hlavního města Prahy schválila usnesení, ve kterém požaduje změny v tzv. Regionální inovační strategii hlavního města Prahy (RIS HMP). Zároveň pověřila Pražský inovační institut (Pii) koordinací tvorby zbrusu nové inovační strategie města na období let 2023 až 2027.

Cílem předloženého revizního dokumentu bylo reflektovat změny v nastavení implementace pražské inovační strategie, které se udály po roce 2020. Zejména se jedná o převedení agendy související s aktualizací a realizací RIS HMP z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) na Pražský inovační institut. RIS HMP bude nadále realizována především prostřednictvím pravidelně aktualizovaného akčního plánu.

„Práce na komplexní aktualizaci strategie proběhnou ve druhé polovině roku 2023, kdy budeme mít k dispozici vyhodnocení výsledků dosavadní inovační strategie a výsledky doposud zahájených víceletých strategických intervencí na podporu inovací v Praze,” řekl k připravované aktualizaci radní pro Smart City, IT a vědu a výzkum Daniel Mazur.

„Pražský inovační ekosystém je nejrozsáhlejší z regionálních ekosystémů ČR, ale zároveň i nejvíce fragmentovaný. Provedené analýzy nám potvrdily, že stávající nastavení prioritních oblastí hl. m. Prahy nevyžaduje zásadní změny. Stávající strategie ale plně nereflektuje význam a potřeby některých zásadních aktérů znalostní ekonomiky, např. start-upů a stejně tak i nové trendy a výzvy, kterým bude pražská ekonomika čelit,” doplnil ředitel Pražského inovačního institutu Tomáš Lapáček.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Pražský herní průmysl zamířil do Turecka
26.10.2021

Pražský herní průmysl zamířil do Turecka

Zástupci nejúspěšnějších českých herních firem představili minulý týden pražský herní průmysl tureckým podnikatelům, vývojářům a akademikům. Cílem bylo navázat spolupráci na společných projektech a podpořit pražský kulturní a kreativní průmysl v mezinárodním měřítku. Cestu zajistil...