Praha obnoví činnost Podnikatelského a inovačního centra. Jeho oficiálním provozovatelem se stane Pražský inovační institut

Praha obnoví činnost Podnikatelského a inovačního centra. Jeho oficiálním provozovatelem se stane Pražský inovační institut

Novým provozovatelem Podnikatelského a inovačního centra hl. m. Prahy (PIC) se od dnešního dne stane Pražský inovační institut (Pii). Město uzavřelo s Pii smlouvu o zajištění provozu. Pii bude mimo jiné podporovat začínající podnikatele, poskytovat poradenské služby a napomáhat přenosu inovací, znalostí z vědy a výzkumu do praxe. Do plného provozu by mělo být centrum uvedeno po uvolnění protiepidemických opatření.

„V obnově po covidu-19 musíme vsadit na inovace. Cílem je proto přitáhnout do Prahy podnikatele, kteří budou přicházet s novými chytrými řešeními, která obstojí i v evropském či světovém srovnání. Věřím, že Pražský inovační institut a Podnikatelské a inovační centrum svou činností přispějí k obnově naší ekonomiky po pandemii,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Podnikatelské a inovační centrum sídlí v prostorách Škodova paláce v Jungmannově ulici v Praze. Provoz měl být sice obnoven začátkem letošního roku, kvůli pandemii koronaviru v něm ale město v lednu narychlo našlo vhodný prostor pro testování proti Covidu-19.

„To, že si Pražský inovační institut vzal pod svá křídla Podnikatelské a inovační centrum, znamená, že celá agenda bude komplexněji provázána s inovacemi a rámcem podpory podnikání Regionální inovační strategie. Pražský inovační institut poskytne Podnikatelskému a inovačnímu centru své know-how a propojení s odborníky sdruženými v mentoringovém programu DoToho!, což hlavnímu městu přinese další přidanou hodnotu,“ popisuje radní hl. m. Prahy pro sport, školství a podporu podnikání Vít Šimral.

PIC vzniklo s cílem propojovat podnikatele a inovátory, být místem pro setkávání a seznamování se s podnikatelskými příležitostmi za účelem možné spolupráce, dalšího vzdělávání, k pořádání konferencí workshopů a společenských akcí. PIC má také pomáhat investorům v rozvoji jejich podnikání a zároveň propojovat firmy s veřejnou a akademickou sférou. Dále má ambice představovat zajímavé osobnosti z oblasti inovací, výzkumu, ekonomiky i byznysu. Partnery mu budou například Direct People, Czechitas, Outboxers či Opero. K nejbližším plánovaným akcím patří například vzdělávací kurzy pro veřejnost i podnikatele, které budou rozvíjet digitální dovednosti, podporovat inovace a další kompetence.

„Pražský inovační institut neváhal ani minutu. Při nemožnosti provozovat Podnikatelské a inovační centrum v původním plánovaném termínu jsme společně s byznys centrem Opero a za podpory Prahy otevřeli úspěšný mentoringový program DoToho!, který pomáhá pražským podnikatelům překonat obtížné covidové a postcovidové období. DoToho! reprezentuje část budoucnosti Podnikatelského a inovačního centra. Praha bude nyní podnikání skutečně pomáhat,“ říká ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous.

Doposud se do programu DoToho! přihlásilo přes 100 firem s kombinovaným obratem přes dvě miliardy korun, které zaměstnávají zhruba 1 300 lidí.

V současné době je podle Pii pro většinu podnikatelů a firem zásadní, aby Praha reagovala na jejich potřeby, zejména ve spojení s dopady epidemie covid-19. Centrum podpory podnikání a inovací má ambice hrát v procesu důležitou roli. Nový restart ekonomiky a zvýšení ekonomického výkonu pražských podnikatelů do velké míry závisí také na podpoře ze strany města, a to jak finančními, tak nefinančními cestami, jako jsou poradenské služby či podpora know-how pro inovativní podnikání. Právě veřejná finanční podpora nebo kvalitní poradenství může z krátkodobého hlediska pomoci pražskému byznysu překlenout složité období ovlivněné protiepidemickými opatřeními a významně pomoci k udržitelnosti podniků s vyšší přidanou hodnotou. Ty jsou nezbytné pro znalostní ekonomiku, která lépe zvládá krizová období.

Významným průsečíkem fungování PIC a aktivit Pražského inovačního institutu je projekt Prague Smart Accelerator (PSA), který je hrazený z evropských dotací. Jeho cílem je podpora inovací v byznysu, propojování výzkumu a vývoje, urbánních inovací a vzdělávání. Jedná se zároveň o klíčový projekt, který naplňuje cíle Regionální inovační strategie Prahy (RIS3).

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články