Občan nesmí znát odměny politiků ODS

19. 02. 2015
Občan nesmí znát odměny politiků ODS

Místopředsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva JUDr. Jaroslava Janderová (ODS) písemně odmítla Janu Loužkovi přístup k majetkovým přiznání zastupitelů. Podle etického kodexu schváleného zastupitelstvem k nim mají mít přístup jak média, tak každý občan.

Janderová zdůvodňuje odepření přístupu tím, že by poskytnuté údaje mohl Loužek zveřejnit. Podle Alexandry Udženije (ODS) hrozí zveřejněním majetkových prohlášení fízlování politiků, které ODS nikdy nedopustí.

Výstup zveřejňovače Pirátů Jana Loužka k odepření přístupu k majetkovým přiznáním zastupitelů

Vážená paní primátorko, vážení radní, členové zastupitelstva hlavního města Prahy,

dovolte, abych se zde představil. Jmenuji se Jan Loužek. Rád bych na pořad dnešního zasedání zastupitelstva zařadil jeden krátký, nicméně významný bod.

Můj krátký projev se bude týkat přístupu k archivovaným majetkovým přiznáním předchozího zastupitelstva. Přístup knim je totiž je fakticky i formálně neuvěřitelně striktně omezován.Etický kodex, který je pro všech 65 zastupitelů závazný, jasně uvádí, že k majetkovým přiznáním mohou mít přístup občané (čl. 3. sekce 2), nikoliv pouze zastupitelé. Dokonce je situace natolik absurdní, že ani pracovník archivu samotného, který tisk přinese nemá formálně právo k nim nahlížet - alespoň podle interpretace místopředsedkyně Kontrolního výboru JUDr. Jaroslavy Janderové z ODS.

Zkušenost mně vždy vedla k tomu, abych se rozhodoval a argumentoval na základě podkladů a dat. Osobně dostavil za paní místopředsedkyní kontrolního výboru, s písemnou žádostí o nahlížení do majetkových přiznání. Paní Janderová však moji žádost odmítla s tím, že do archivovaných majetkových přiznání smí nahlížet jen zastupitelé.

Argumentace, že k archivovaným údajům mají přístup pouze zastupitelé se musí opírat o nějaký dokument. A právě to je to, co mne znepokojilo na diskuzi s paní místopředsedkyní Kontrolního výboru. Namísto rozpravy, kde bychom se pokusili problém vyřešit způsobem, proč něco není možné, tak jsem dostal pouze odpověď, že to není možné.

Rád bych se tedy proto touto cestou zeptal paní místopředsedkyně kontrolního výboru:

  1. Na základě jakého předpisu občané mají nebo nemají právo přístupovat k archivovaným majetkovým přiznáním předchozího zastupitelstva.
  2. Je-li tímto dokumentem etický kodex, proč je v něm uveden v (str. 2. sekce 3.) naprostý opak a kde je uvedena skutečnost, že občané přístup nemají.
  3. Je-li etický kodex účinný od (citace), měl by se zcela logicky vztahovat i na zastupitelstvo v letech 2010-2014, neboť lze zcela logicky očekávat, že rok 2011 předcházel roku 2014, kdy minulé zastupitelstvo končilo.

Této příležitosti využívám k tomu, abych se odvolal k vám, zastupitelům hl. m. Prahy, kteří jste kontrolnímu výboru nadřazení a můžete mu ukládat úkoly. Jako adekvátní řešení navrhuji zařadit na program jednání předposlední bod 15, ve kterém bylo hlasováno následující usnesení:

Zastupitelstvo hl. m. Prahy ukládá kontrolnímu výboru poskytovat přístup k archivovaným oznámením podle etického kodexu ZHMP na základě žádostí všech občanů.

Děkuji Vám.

Jan Loužek, zveřejňovač klubu Pirátů

Zastupitelé ANO 2011, ČSSD, ODS, Trojkoalice a TOP09 se projednáním tohoto bodu odmítli zabývat.

Jakub Michálek si na tuto věc místopředsedkyni JUDr. Janderové stěžoval, ale neobdržel žádnou odpověď.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články