Hlavní město a Pražský inovační institut podpoří školy na území metropole v rámci nového Krajského akčního plánu

Hlavní město a Pražský inovační institut podpoří školy na území metropole v rámci nového Krajského akčního plánu

Na spolupráci pražských škol se vzdělávacími a kulturními centry zamíří z evropských zdrojů více než 11 milionů korun. Na svém dnešním zasedání schválila Rada hl. m. Prahy předložený materiál k záměru projektu „Krajský akční plán III Praha (KAP III)“. Ten cílí zejména na střední školy, neopomene ale ani vzdělávací aktivity od základních škol až po univerzity a zapojí i další partnery, kteří se na vzdělávání podílejí.

Nový projekt KAP III Praha bude financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na kterém se bude v rámci svého rozpočtu podílet město ve spolupráci s Pražským inovačním institutem. Projekt KAP III potrvá do listopadu roku 2023.

„Stejně jako ty předchozí, i tento projekt je zaměřen na podporu společného plánování a sdílení aktivit průřezově celým segmentem pražského školství ve snaze posunout kvalitu vzdělávání zase o něco výš,“ říká pražský radní pro oblast školství Vít Šimral a dodává: „Důraz je kladen na spolupráci mezi školami, vzdělávacími a kulturními centry a zaměstnavateli, což pomůže v rozvoji gramotnosti a klíčových kompetencí žáků a studentů. Kvůli přetrvávající pandemii koronaviru budou součástí projektu také aktivity, které zajistí lepší podmínky pro vzdělávání na dálku.“

Krajský akční plán III Praha navazuje na předchozí akční plány a bude sloužit jako překlenovací projekt pro akční plánování na území hlavního města, které bude v období 2021-2027 uskutečněno v rámci nového Operačního programu Jan Amos Komenský.

„Díky faktu, že Pražský inovační institut úspěšně revidoval KAP II a v současnosti realizuje na něj navazující i KAP II dostává plánování rozvoje vzdělávání i zavádění strategických záměrů do praxe na území hlavního města jednak vnitřní konzistenci a jednak mnohem vyšší míru provázanosti, než tomu bylo v minulosti. V KAP III budeme nadále akcentovat podporu inovací prostřednictvím pedagogického leadershipu a podpory učitelům v jejich rozvoji tam, kde se podaří identifikovat potřeby v úzké spolupráci s pražskými školami,“ doplňuje ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous.

Cílem projektu KAP III je vytvořit společný plán vzdělávání v Praze pro nadcházející období a provázat několik základních plánů, které budou společně směřovat ke zvyšování kvality vzdělávání v Praze.

„Projekt je primárně určen pro střední školy, ale plány budou zahrnovat propojení vzdělávání již od škol základních přes střední až po univerzity a zapojení mnoha dalších partnerů, kteří se v oblasti vzdělávání angažují. Dílčím cílem projektu rovněž bude přesvědčit všechny aktéry, že společné plánování a sdílení aktivit v území může být prospěšné pro všechny zúčastněné strany a může být důležitým prvním krokem ke zvyšování kvality vzdělávání v Praze,“ dodává manažer projektu KAP III Petr Nečina.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole
10.01.2024

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole

Registrace do již 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu, jehož cílem je nakopnout inovační kulturu v Praze, jsou ode dneška otevřeny. Letošní ročník pro hlavní město kompletně organizuje jeho městská společnost Operátor ICT (OICT)....