Zuzana Freitas

Zuzana Freitas Lopesová (* 28. září 1968) je místopředsedkyní krajského sdružení Praha. S Piráty aktivně spolupracuje od r. 2017. Od začátku roku 2018 působí jako asistentka poslankyně Olgy Richterové. Nezávisle na tom se přes občanskou iniciativu k fungování areálu Gutovka zapojila do MS Praha 10. Na podzim 2018 byla za Piráty zvolena zastupitelkou na městské části Praha 10. V roce 2019 proměnila spolupráci registrovaného příznivce v přímé členství v České pirátské straně. V rámci své práce se zaměřuje na oblast bydlení a sociální věci.

Žije už 30 let na Praze 10, je vdaná a má tři děti. Je vedoucí resortního týmu Práce a sociální věci. Na městské části Praha 10 je členkou výboru sociálně zdravotního, komise pro bytovou politiku, výboru pro kulturu, sport a volnočasové aktivity, redakční rady radničního periodika, pracovní skupiny pro přípravu koncepce bytové politiky, pracovní skupiny pro přípravu Koncepce rodinné politiky. V rámci zastupitelstva hlavního města Prahy působí jako členka Výboru pro bydlení a v rámci rady hlavního města Prahy členkou komise pro družstevní bytovou výstavbu.

Navrhni úpravu
Piráti a Starostové