Viktor Mahrik

Viktor Mahrik (* 21. dubna 1982) je předseda zastupitelského klubu Pirátů, člen předsednictva krajského sdružení Praha a místopředseda místního sdružení Praha 6. Je rovněž předsedou výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP a členem výboru pro dopravu ZHMP.

Vystudoval gymnázium v Praze 6 v Arabské ulici, kde získal mimo jiné klasické vzdělání. V průběhu studia na VŠ se zabýval matematikou, pedagogikou, informačními technologiemi, řízením podniku a podnikovými financemi (poslední dvě uvedené studoval na VŠFS). Během studia se zabýval vzděláváním seniorů v oblasti IT a působil jako lektor rekvalifikačních kurzů. Pracoval také jako specialista internetových výzkumů ve společnosti Gemius a má na starosti výzkum měření návštěvnosti českého internetu.

Jako zastupitel se v letech 2017–2018 zabýval problematikou dopravy, správy majetku hlavního města a byl také členem finančního výboru ZHMP. V roce 2018 obhájil ve volbách do pražského zastupitelstva svůj mandát a byl zvolen jedním z místopředsedů klubů. Z druhého místa kandidátní listiny byl rovněž zvolen do zastupitelstva městské části Praha 6. V roce 2019 byl zvolen předsedou zastupitelského klubu Pirátů.

V rámci svého působení v Pirátské straně by Viktor rád přispěl k tomu, aby se lidé spojili a začali spolupracovat na pozitivní změně politiky a společnosti. Česko by mělo být zemí, ve které budou mít lidé rovné postavení bez ohledu na pohlaví, věk, rasu a přesvědčení. Mezi Viktorovy zájmy patří internet, kultura a sebevzdělávání.

Kalendář

Navrhni úpravu
Piráti a Starostové