Ondřej Mirovský

Ondřej Mirovský kandiduje za společnou kandidátní listinu Pirátů a Zelených na Praze 7. Sám je členem Strany zelených. Na městské části Praha 7 je zastupitelem a místostarostou. v Zastupitelstvu hl.m. Prahy je zastupitelem.

Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor ochrana a tvorba životního prostředí. Dále vystudoval postgraduální kurz environmentálního managementu v Amsterdamu a pracoval pro několik mezinárodních environmentálních organizací v Evropě (Friends of the Earth Europe, UNEP). Specializoval se na problematiku vlivu fondů Evropské unie na životní prostředí. Zastával také pozici národního kontaktu pro rámcové programy pro vědu a výzkum EU v oblasti kosmonautiky v Technologickém centru Akademie věd ČR.

Navrhni úpravu