Nikol Marhounová

Nikol Marhounová je členkou výboru pro sociální politiku ZHMP jako externistka (nezastupitelka). Je pirátskou z Prahy 3.

Vystudovala psychologii, sociální politiku a psychoterapii. Věnuje se především sociální práci. V minulosti působila převážně v oblasti náhradní rodinné péče. Zajímá se o ekologii a péči o životní prostředí. Podílí se na koordinaci dobrovolníků na Praze 3 a pracuje na analýze potřeb subjektů, působících na Praze 3 v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví. Organizovala pirátský úklid Prahy 3 v rámci Ukliďme Česko. Pochází z Pištína od Českých Budějovic a již 4 roky bydlí v Praze. V současné době je se svou dcerou na rodičovské dovolené.

Oblíbený citát: “Opravdová moudrost je v poznání vlastní nevědomosti.” – Sokrates

V působení na radnici vidí příležitost uplatnit své zkušenosti a realizovat své vize, které se týkají zejména humanizace sociálního systému a zlepšování životního prostředí.

Navrhni úpravu