Ing. Michal Štěpán

Michal Štěpán je člen dozorčí rady společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Michal již v dozorčí radě působil po dobu 4 let. Zná tedy místní poměry. Je to specialista na kolejová vozidla. Michal zná prostředí DPP a již tam za piráty fungoval a jeho práce byla velmi dobře hodnocena. Michal se nebojí práce navíc ani konfrontace byť v rámci opozice. Jak sám zmiňuje: „V DPP je potřeba ztransparentnit a zhospodárnit chod společnosti, odblokovat investice do infrastruktury a snažit se zlepšit služby pro cestující (pohodlí, rychlost, informovanost).“

Vystudoval ČVUT obor konstrukce a dopravní stavby. V letech 2011-2014 byl členem dozorčí rady Dopravního podniku hl. m. Prahy. Je jednatelem společnosti Mijama s.r.o. Zkušenosti i z pozice člena představenstva společnosti Max stavební a.s., nebo člena dozorčí rady Pražská energetika a.s.

V době jeho působení v DPP se podařilo vypovědět nevýhodné smlouvy na outsourcing služeb IT (úspora 190 mil Kč/rok), vypovědět nevýhodné smlouvy na tisk jízdenek a snížit jejich ceny na polovinu, zabránit podpisu nevýhodné smlouvy na pronájem opraven tramvají Škodě Transportation, vypovědět nevýhodné smlouvy na dodávky paliva, zpřehlednit účetnictví zavedením účtování dohadných položek a hlubší analytiky, zavést funkční interní audit DPP, zveřejnit zakázky DPP v aplikaci Rodné listy zakázek, zveřejnit odměny členů dozorčí rady, rozkrýt a zveřejnit okolnosti podpisu nevýhodné smlouvy na 250 poruchových tramvají 15T za 19 miliard po výběrovém řízení s jediným uchazečem těsně před volbami v roce 2006, zamezit zbourání historické budovy vozovny Orionka – nejstarší stojící vozovny v Praze s původními kolejnicemi.

Budoucnost DPP vidí především v rozvoji moderní elektrické dopravy. Součástí této vize je i prodloužení tramvajových souprav a zvýšení jejich rychlosti. Je potřeba také zlepšit transparentnost činnosti DPP a jeho hospodaření. Ředitel DPP by měl být vybrán v otevřeném výběrovém řízení.

Navrhni úpravu