Michal Bláha

Michal Bláha byl členem dozorčí rady společnosti Operátor ICT a.s.

Michal Bláha je nepochybně jeden z největších odborníků na problematiku ICT v Česku. Založil portál Hlídač státu a podniká (např. býval spolumajitelem Atlas.cz). Je také členem podvýboru pro Digitální Česko.

Svou vizi Smart City chápe jako:

“Rozhodování občanů a řízení managementu města na základě dat a nikoliv pocitů. To znamená stanovení dlouhodobých a krátkodobých cílů a KPI pro jednotlivé oblasti života. Technologie skrytá za Smart City slouží pouze jako nástroj pro postupné naplňování těchto cílů, průběžné hodnocení postupu a pro změny v řízení města.”