Energie ze Slunce pomůže přírodě i peněžence

Energie ze Slunce pomůže přírodě i peněžence

Zákon o komunitní energetice tzv. LEX OZE II vstoupil v lednu v platnost a od 1. 7. nabude účinnosti. Od července mohou v České republice vznikat energetické komunity, které budou mezi sebou sdílet místně vyrobenou elektřinu z obnovitelných zdrojů prostřednictvím distribuční sítě. Tyto výhody přinese zákon i jednotlivým vlastníkům fotovoltaické elektrárny tzv. „aktivním zákazníkům“, kteří si mohou poslat přes distribuční síť vyrobenou elektřinu do více odběrných míst.

Komunitní energetika posílí naši energetickou soběstačnost. Usnadní nám odchod od uhelných elektráren, které svými emisemi přispívají ke klimatické krizi, znečišťují ovzduší a ničí krajinu těžbou uhlí. Pomůže také omezit naši závislost na dovozu plynu z bezpečnostně problematických zemí. Energie ze Slunce v konečném důsledku povede ke snížení nákladů občanů na energie a jejich závislosti na energetických společnostech. Všech těchto benefitů je potřeba umět náležitě využít.

Lidi ale složitá byrokracie od prvního kroku k přechodu na tuto přirozenou energii může odradit. Občanům bychom proto chtěli zajistit tolik potřebnou konzultační podporu v otázce možnosti zapojení do systému komunitní energetiky. Jak správně na to, se dozví v rámci pravidelných otevřených dveří v Pirátském centru nebo za vámi přijedeme s poradenskými kiosky do vaší městské části. Během těchto seminářů a konzultačních hodin, vám poradíme, jak na výstavbu fotovoltaických zdrojů v rodinných či bytových domech, jak na ně získat dotaci dotací, jak založit energetickou komunitu, či jak máte postupovat, abyste si jako “aktivní zákazník” elektřinu vyrobenou na chatě mohl poslat do bytu.

Zkušenosti pro začínající solárníky bude pravidelně předávat kandidátka do Senátu Eva Tylová, ale i stávající senátoři Lukáš Wagenknecht a Marek Hilšer v doprovodu dalších pirátů a pirátek z Prahy. Kolem fotovoltaiky totiž panují časté předsudky, které úmyslně šíří někteří zástupci energetických firem. Např. že v zimě si kafe elektřinou ze solárů neuvaříte. To samozřejmě není pravda, protože většina sestav fotovoltaických elektráren obsahuje i baterii. Na seminářích ci konzultacích se dozvíte mimo jiné, že díky solární energii si i v zimě uvaříte kafe klidně dvě a k tomu i polévku a hlavní chod.

Zajímají vás podrobné informace o světě komunitní energetiky?
Stáhněte si všechny aktuální informace a požadavky na výstavbu fotovoltaických systémů v naší přehledné příručce: Pořizujeme fotovoltaické elektrárny

Nerecyklujte staré konzervy, do Senátu pošlete liberály!

Lukáš Wagenknecht je šestým rokem jsem senátorem obvodu č. 23, který zahrnuje Prahu 8, Prahu 18 a okolí. Na podzim bude obhajovat mandát. Původní profesí je ekonom a přes 15 let pracoval jako auditor. V Senátu předsedá Komisi pro dohled nad veřejnými prostředky a je členem Hospodářského výboru. Věnuje se efektivní veřejné správě, energetice, dopravě, transparentnosti, boji proti korupci a ochraně klimatu. Kromě toho přednáší na dvou vysokých školách předmět Interní audit.

Eva Tylová dlouhá léta působila jako místostarostka městské části Praha 12. V současné době je zastupitelkou hlavního města a klade si za cíl hájit zájmy místních občanů a chránit životní prostředí proti zájmům developerů a energetických korporací. Z pozice zastupitelky má ale omezené možnosti, proto by v boji za vaše práva ráda pokračovala jako senátorka. Dříve působila i jako náměstkyně na Ministerstvu životního prostředí a následně řídila Českou inspekci životního prostředí.

Marek Hilšer je v současné době senátorem za Prahu 2 a 3, na podzim bude obhajovat mandát. Vystudoval medicínu a mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově, působil na lékařských misích v Africe a učí také na 1. Lékařské fakultě UK. V Senátu prosazuje protikorupční zákony, transformaci energetiky ve prospěch obnovitelných zdrojů a zastává se obětí bezohledných exekucí. Systematicky se věnuje problematice oligarchizace politiky, která podkopává tržní prostředí a důvěru v demokratické instituce.

Děkujeme za podporu!

Podpoř kampaň darem nebo jako dobrovolník
Senátní kampaň můžete jednoduše podpořit darováním. Každá koruna se počítá a všech příspěvků si velmi vážíme. Jednoduše online z pohodlí doma, je možné darovat na dary.pirati.cz. Zapojit se ale můžete i dobrovolnicky, stačí se ozvat kspraha@pirati.cz a brzo tě uvítáme v našem týmu.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články