Mgr. Kateřina Růžičková

Kateřina Růžičková byla členkou dozorčí rady společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Vystudovala práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Má dlouholetou praxi v oblasti advokacie, legislativy, právního poradenství a kontroly obchodních smluv. S řízením podniku má zkušenosti jako výkonná ředitelka a statutární zástupce příspěvkové organizace ministerstva kultury. V oboru právo má dlouholeté zkušenosti se zakládáním, změnami v obchodních společnostech, s tvorbou dokumentů v obchodních společnostech včetně veškerého právního servisu. V dozorčí radě se proto chce zaměřit zejména na uzavírání a kontrolu smluv společnosti.