Bc. Jiří Svrček

Jiří Svrček (* 25. října 1991) pochází z Prahy a od narození žije na pražském Žižkově. Vystudoval Aplikovanou ekologii na fakultě životního prostředí České Zemědělské Univerzity v Praze a v současnosti pokračuje ve studiu na stejné fakultě na oboru Ochrana přírody. V průběhu studia se specializoval na ochranu dřevin a mimolesní zeleně a enviromentální management maloplošných chráněných území. Pracuje u soukromé společnosti jako dendrolog se zaměřením na hodnocení dřevin podél silnic, realizaci náhradních výsadeb a celkovou péči o zeleň.

Navrhni úpravu