Ing. Jiří Hoskovec

Jiří Hoskovec (*1992) je vedoucí poradců pražského primátora. Je rovněž i zástupcem pro management mediálního odboru. Je zastupitelem na Praze 6, která je také jeho domovským místním sdružením.

Vedoucím poradců primátora je od listopadu 2019. Dohlíží jako vedoucí oddělení na to, aby všechny exekutivní, analytické, PRové a administrativní aktivity fungovaly jako celek, zastupuje primátora na významných jednáních a komunikuje z jeho pověření s koaličními partnery, úřadem či veřejností v klíčových záležitostech.

V zastupitelstvu Prahy 6 je od roku 2018. Je členem dopravní a bezpečnostní komise a mandátového výboru.

Před nástupem k primátorovi pracoval 4 roky jako forenzní specialista a datový analytik finančních zločinů v mezinárodní firmě. Jeho zaměřením je boj s praním špinavých peněz, s obchodováním se sankcionovanými entitami a vyšetřování interních podvodů.

Před nástupem na magistrát byl také místopředsedou dozorčí rady Technické správy komunikací v kritickém období 2018 až 2019, během nějž firma prošla významnou a nezbytnou personální i procesní restrukturalizací.

Členem strany je od roku 2017. Během volební kampaně do Poslanecké sněmovny v roce 2017 pracoval jako hospodář kampaně a zástupce volebního manažera.

Je vystudovaný jaderný inženýr na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Studoval také na Právnické fakultě UK. Pracoval jako jaderný výzkumník v Department of Nuclear Engineering na University of Tennessee ve Spojených státech a v laboratořích SÚJV Dubna v Rusku.

Navrhni úpravu