Ing. Jiří Hoskovec

Jiří Hoskovec (*1992) je vedoucí oddělení poradců pražského primátora. Je rovněž i zástupcem pro management mediálního odboru. Je členem MS Praha 6.

Jiří Hoskovec má zkušenosti s financemi velkých firem a forenzní analýzou finančních toků, což je pro odpovědnou práci v dozorčí radě TSK velmi přínosné, vzhledem k neprůhledným kontraktům jak TSK s městem tak TSK s dodavateli. Při své práci vnímá: “Jako jeden z hlavních problémů absenci jakékoliv metriky pro cenu zadávaných zakázek. Navzdory velkému množství vyhotovených zakázek, TSK nemá představu o tom, jaká je přibližná cena rekonstrukce 1 km komunikace (v daném rozsahu, šířce, časovém rámci, technické náročnosti), což je pro TSK velmi nevýhodné při poptávání budoucích dodavatelů, stejně jako při sestavování rozpočtu.” Za další své priority označil posílení controllingu, zeštíhlení řídící struktury firmy. TSK také musí vytvořit dlouhodobější plány než vždy do konce jednoho finančního roku.

Jiří Hoskovec je zastupitel MČ Praha 6 a hospodář mediálního odboru Pirátů. Během volební kampaně do Poslanecké sněmovny v roce 2017 pracoval jako hospodář kampaně a zástupce volebního manažera. Civilní profesí je forenzní specialista a datový analytik finančních zločinů. Jiřího zaměřením je boj s praním špinavých peněz, s obchodováním se sankcionovanými entitami a vyšetřování interních podvodů. Je vystudovaný jaderný inženýr na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Studoval také na Právnické fakultě UK. Pracoval jako jaderný výzkumník v Department of Nuclear Engineering na University of Tennessee ve Spojených státech a v laboratořích SÚJV Dubna v Rusku.

Během volební kampaně do Poslanecké sněmovny v roce 2017 pracoval jako hospodář kampaně a zástupce volebního manažera.

Do listopadu 2019 působil jako místopředseda dozorčí rady společností Technická správa komunikací a.s.

Od listopadu 2019 působí jako vedoucí oddělení poradců primátora hl. m. Prahy.

Navrhni úpravu