Ing. Jana Komrsková

Jana Komrsková byla do května 2021 zastupitelského klubu Pirátů v ZHMP, členkou finančního výboru ZHMP a výboru ZHMP pro zdravotnictví, sport a volný čas.

Kandidovala za Piráty jako lídr na radnici městské části Praha 10. Byla zvolena do zastupitelstva své městské části a v rámci povolebního vyjednávání se stala místostarostkou Prahy 10. V říjnu 2019 po rezignaci Pavla Hájka na mandát se stala jako náhradnice neuvolněnou zastupitelkou hlavního města Prahy. Funkci zastávala do května 2021, kdy mandát přenechala Janu Horovi.

Navrhni úpravu
Piráti a Starostové