Ing. Jana Komrsková

Jana Komrsková kandidovala za Piráty jako lídr na radnici městské části Praha 10. Byla zvolena do zastupitelstva své městské části a v rámci povolebního vyjednávání se stala místostarostkou Prahy 10. V říjnu 2019 po rezignaci Pavla Hájka na mandát se stala jako náhradnice neuvolněnou zastupitelkou hlavního města Prahy.

Navrhni úpravu