Piráti Praha: menu

Ivan Bartoš

Předseda Pirátské strany. Systémový architekt a antisystémový aktivista

Ivan Bartoš (* 20. března 1980) je členem Pirátské strany od jejího založení. V letech 2009-2013 byl předsedou Pirátské strany, opět byl do čela Pirátů zvolen v roce 2016.

Bartoš maturoval ve Spojených státech amerických a následně i na gymnáziu U balvanu v Jablonci nad Nisou. Vystudoval Ústav informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2005 získal titul PhDr. v oboru informační věda a dále pokračoval ve studiích jako interní doktorand se specializací na databázové modely, databázové systémy a informační služby internetu. V roce 2013 pak získal titul Ph.D.

V průběhu studia se zabýval převážně problematikou vyhledávání a získávání informací z heterogenních systémů a možnostmi jejich integrace. Aktivně spolupracoval s knihovnami, zejména s Národní knihovnou a Státní technickou knihovnou v Praze, na projektech standardizace ve vyhledávání a sdílení informací. Paralelně se angažoval v neziskovém sektoru. Před ukončením studia působil po dobu jednoho semestru na Computer Science Faculty na University of New Orleans, LA, USA, kde se zabýval převážně výzkumem v rámci projektu Information Search and Retrieval in Libraries. Trends, Theory and Practice – Perspectives for Further Development.

Pirátskou stranu chápe Ivan Bartoš jako jedinou skutečně demokratickou politickou platformu, která se pokouší reflektovat realitu třetího tisíciletí. „Technologie, které máme nyní k dispozici, nám mohou úžasně pomáhat a ve finále všem lidem ulehčit život. Nesmí se ovšem stát nástrojem digitální totality“. Jeho největší hodnoty jsou svoboda a vzájemná tolerance.


Kontakty: ivan.bartos@pirati.cz

Sociální sítě: Facebook, Twitter,

Další informace:


Napsal:

↑ Nahoru ↑