Alice Hamalová

Alice Hamalová (* 2. května 1990) je členkou dozorčí rady ve společnosti Želivská provozní, a.s.

Vystudovala osmileté Gymnázium Krnov, kde maturovala z chemie. Studovala na Fakultě technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha. V průběhu studia se specializovala na životní prostředí, analytiku a úpravu vody. Dříve pracovala ve farmaceutické firmě na klinických testech, podílela se na zajištění chodu laboratoří a přípravě přípravku na léčbu rakoviny. Absolvovala pracovní pobyt v Pekingu, kde zaučovala čínské kolegy a zlepšovala chod laboratoří.

V praxi se věnovala provozu rozvodů technologické vody ve farmaceutických laboratořích, kontrole kvality vody a kontrole výstavby rozvodů technologické vody pro provoz laserového výzkumného centra. Má osobní zkušenosti s plánováním a prováděním odstávek provozů, auditováním, vedením technické i provozní dokumentace a školením personálu. Má zkušenosti s přípravou veřejných zakázek a rutinně pracuje s legislativou i normami. V dozorčí radě se chce zaměřit na správné nakládání s vodohospodářskou technologií, jejím provozem, údržbou, efektivností a finanční náročností tak, aby Pražané měli zajištěnou co nejlepší a nejspolehlivější dodávku pitné vody.

Do léta 2018 pracovala jako specialistka (technoložka) čistých prostor v laserových laboratořích Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, kde se starala o dokončování a chod laboratoří, školení kolegů z celého světa a přípravu a kontrolu technických dokumentů. V současnosti se věnuje chodu Pirátské strany a v aktivitách souvisejících s MČ Praha 8 a v oblastech životního prostředí.

Dříve se věnovala práci s mládeží v rámci organizace Tensing pod záštitou YMCA. Nyní vyučuje se svým manželem kroužek programování v Pythonu v DDM Spirála v Kobylisích.

Navrhni úpravu